Hoppa till innehåll

Grågåsjägare rekommenderas en dagskvot på högst två fåglar – jaktförbudet fortsätter i inlandet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.8.2019 15.10 | Publicerad på svenska 9.8.2019 kl. 14.56
Pressmeddelande

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning är det även i år förbjudet att jaga grågås i inlandet. Ministeriet rekommenderar också att jägarna inte skjuter fler än högst två fåglar per jägare per dag i kustområdena.

I samband med remissomgången kom det fram att antalet subadulta grågäss ser ut att ha minskat avsevärt i de viktiga ruggningsområdena i Bottenviken. Orsaken därtill är antagligen utöver de tre dåliga häckningsåren de stora fångsterna av gäss på vissa åkrar, vilket skett med hjälp av lockbeten. Den information som ministeriet fått tyder på att detta blivit vanligare och om det får fortsätta leder det till en snabb nedgång i populationen.

Att försöka få så stora fångster som möjligt hör inte till en etisk och ansvarsfull jakt. Därför vädjar ministeriet till jägarna att de av egen fri vilja ser till att de inte överskrider dagskvoten på högst två grågäss. 

Ministeriet övervägde också en ytterligare begränsning i förordningen om förbudet mot jakt på grågås. Det skulle emellertid ha krävt ett nytt samråd med jaktvårdsföreningarna enligt jaktlagen, vilket inte var möjligt under den kommande jaktsäsongen på grund av tidsplanerna.  

Den allmänna fredningstiden för grågås enligt jaktförordningen går ut den 20 augusti kl. 12. Från och med i fjol är det dessutom tillåtet att jaga grågås på åker redan från den 10 augusti. Syftet med den tidigare jakten är i första hand att minska skador på odlingar. Därför ska jakten primärt ske på obärgade åkrar.

Det förväntas att grågås breder ut sig även i inlandet

Under de senaste årtiondena har grågåspopulationen i skärgården och kustregionen ökat, men i inlandet finns det än så länge ganska få häckande grågäss. Därför har det sedan jaktåret 2013 varit förbjudet att jaga grågås i inlandet. Grågås breder ut sig långsamt, varför en tillräckligt lång fredningstid är det enda sättet att bidra till artens utbredning i inlandet. För att grågås ska bli en värdefull viltresurs även i inlandet, måste populationen vid kusten vara stark och livskraftig.

Förbudet mot jakt på grågås gäller enligt förordningen i landskapen Södra Karelen, Södra Savolax, Kajanaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Birkaland, Norra Karelen, Norra Savolax och Päijänne-Tavastland, i kommunerna Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini, Vimpeli och Etseri i landskapet Södra Österbotten, i kommunerna Halsua, Lestijärvi, Perho och Vetil i landskapet Mellersta Österbotten, i landskapet Lappland förutom kommunerna Kemi, Keminmaa, Torneå och Simo, i kommunerna Iitti och Kouvola i landskapet Kymmenedalen samt i kommunerna Haapajärvi, Haapavesi, Kuusamo, Kärsämäki, Nivala, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Siikalatva, Taivalkoski, Utajärvi och Vaala i landskapet Norra Österbotten. Området är detsamma som i fjol.

Förordning
Promemoria (på finska)

Mer information:
Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 029 516 2338, [email protected]

Jakt Vilt