Hoppa till innehåll

Arbete på lantgård ger studerande viktig arbetslivserfarenhet och kan räknas tillgodo som studieprestation
Studerande till hjälp för lantbruksföretagare och som stöd för avbytarservice under coronatiden

jord- och skogsbruksministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2020 13.08 | Ändrad 27.3.2020 kl. 16.18
Pressmeddelande
Illustration.
Bild: MTK/Sakari Alasuutari

Lantbruksbranschens agronomstuderande, yrkeshögskolestuderande och yrkesstuderande hjälper lantbruksföretag i situationer där lantbruksföretagaren insjuknar i coronavirus eller om avbytarservice inte finns att tillgå. Inom lantbrukssektorn finns en stark vilja att dra åt samma håll.

Behovet av tilläggsarbetskraft inom lantbrukssektorn förväntas öka på grund av coronasituationen. För lantbruksföretagare som behöver arbetskraft erbjuds nu hjälp av bioekonomisektorns utbildningsanordnare och agronomstuderande. Branschens yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet möjliggör att arbete på lantbruksföretag kan räknas in i studierna. För studerande möjliggör arrangemanget att studierna kan fortsätta trots undantagstillståndet. Nyligen utexaminerade får även möjlighet att sysselsätta sig inom sektorn. 

- Livsmedelssektorn är en för samhället kritisk bransch och dess funktionalitet måste garanteras i alla situationer. Då oron över tillgången till utomstående arbetskraft är stor hos primärproduktionens företag och lantbruken, är lantbruksstuderandes hjälp på gårdarna och inom lantbruksföretagen ett värdefullt initiativ, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

- Det är fint att utbildningsanordnarna och de studerande har varit aktiva i frågan och velat söka lösningar på den akuta situationen. Nu behövs kreativa och flexibla modeller samtidigt som de studerandes säkerhet också tryggas. Alla vinner på att studerande kan öka sitt kunnande på gårdsnivå och samtidigt hjälpa livsmedelsproduktionen som befinner sig i undantagstillstånd, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen

Oron för lantbruksföretagarnas ork är gemensam

Oron för lantbruksföretagarnas ork i samband med det undantagstillstånd som coronaviruset förorsakat har fått lantbrukssektorns aktörer att söka gemensamma lösningar. En betydande del av lantbruksföretagarna hör till riskgruppen. 

- För en enskild lantbruksföretagare kan hens egen eller arbetstagarens insjuknande innebära en betydande ökning av arbetsbelastningen eller att verksamheten på gården till och med lamslås. En sådan situation vill ingen uppleva. Sektorn samarbetar på bred front för att kunna garantera tillräckligt med arbetskraft. Naturligtvis ska studerandes och nyligen utexaminerades hälsa samt de begränsningar som coronaviruset gett upphov till beaktas, framhåller minister Leppä. 

- Krisen påminner oss alla om de viktiga grundvärderingarna och hur viktig matproduktionen är. Genom att erbjuda arbetskraft vill vi stöda odlarnas ork och bidra till att livsmedelsproduktionen fungerar även under coronaepidemin. Odlaren lämnas inte ensam, betonar Katariina Latva, ordförande för lantbruksstudenternas ämnesförening Sampsa ry. 

Töitäsuomesta.fi -tjänsten fungerar som gemensam plattform

Töitäsuomesta.fi -tjänsten erbjuder möjligheten att registrera sig som hjälpare och att hitta tilläggsarbetskraft förutom till lantgårdar även till hästgårdar och till trädgårds- och grönbranschen. Extra arbetskraft erbjuds på två nivåer: arbete som en del av studierna eller som avlönad arbetskraft. Under den tiden då hjälp ges måste THL:s anvisningar beaktas för att förhindra spridningen av coronaviruset.  

Studeranden över 18 år eller nyligen utexaminerade som vill erbjuda sin hjälp kan fylla i sina kontaktuppgifter på tjänsten från och med fredag eftermiddag den 20 mars. Lantbruksföretagare, hästföretagare samt företagare inom trädgårds- och grönbranschen kan söka om hjälp till företaget via tjänsten från och med den 24 mars. Företagare kan även söka hjälp genom att vara i direkt kontakt med regionala utbildningsanordnare. Även andelslaget Tähkä, som ägs av agronomstuderande erbjuder tilläggsarbetskraft via sina tjänster.  

Studerandes arbete förverkligas som en del av utbildningen då det överenskommits om att uträttas som praktik, läroavtalsutbildning eller enligt utbildningsavtal. För detta ansvarar var och en studerande och utbildningsinstans. Om avtal inte gjorts gällande integrering av arbetet i studierna, är det frågan om ett anställningsförhållande där ansvar och skyldigheter ligger på arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Statsrådet har den 17.3.2020 rekommenderat, att utbildning eller praktik som ordnas på arbetsplatsen eller någon annanstans utanför läroanstalten fortsätter, ifall det är möjligt för arbetsplatsen och utbildningsanordnaren och arbetsgivaren bedömer att arbetsmiljön är trygg för den studerande. Undervisnings- och kulturministeriet har gett riktlinjer för utbildningsanordnare för förverkligande av praktik under beredskapstiden (https://minedu.fi/sv/beredskap-for-coronaviruset). 

Avbytarservicen kan vid behov anlita arbetskraft genom plattformen i det fall att studeranden har tillräckliga kvalifikationer för att fungera som avbytare. I det fall är det frågan om ett anställningsförhållande. 

Bilaga (på finska): Lista över namngivna kontaktpersoner vid yrkeshögskolorna och yrkesskolorna samt andelslaget Tähkä 

Satsningen förverkligas som ett samarbete mellan bioekonomisektorns utbildningsanordnare  och jord- och skogsbruksministeriet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Agronomförbundet, ämnesföreningen för agronomstuderanden Sampsa ry och andelslaget Tähkä, Agronomförbundet, Utbildningsstyrelsen, utbildnings- och kulturministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. 

Töitäsuomesta.fi -plattformen är skapad av MTK och plattformen utvecklas för närvarande i samarbete mellan MTK, Coreorient, PTT, Finlands Byar rf, ProAgria med finansiering från Landsbygdspolitiska rådets medel för nationella forsknings- och utveckling.

Tilläggsuppgifter:

Satu Haapaniemi, jord- och skogsbrukminister Jari Leppäs specialmedarbetare, tfn. 050 400 5193, fornamn.efternamn(at)mmm.fi 

Susanna Aro, utbildningschef, MTK, tfn. 040 735 2138, fornamn.efternamn(at)mtk.fi 

Julia Pelin, kommunikatör, Sampsa ry, tfn. 040 763 4004,fornamn.efternamn(at)helsinki.fi

Mona-Anitta Riihimäki, ledare, ARENE Luva-nätverket, tfn. 050 574 5102, fornamn.efternamn(at)hamk.fi

Pekka Janhonen, utbildningschef, Luonnonvara-alan rehtorit ry, tfn.  040 054 2031, fornamn.efternamn(at)poke.fi

Jani Grönlund, personalchef, Tähkä osuuskunta, tfn. 050 912 4203, osuuskunta(at)tahkaosk.fi

Päivi Wallin, direktör, LPA, tfn. 040 740 4728, fornamn.efternamn(at)mela.fi  

Ilkka Pekkala, verksamhetsledare, Agronomiliitto ry, tfn. 050 575 8138, fornamn.efternamn(at)agronomiliitto.fi

Marjatta Säisä, utbildningsråd, Utbildningsstyrelsen, Opetushallitus, tfn. 029 533 1439, fornamn.efternamn(at)oph.fi 

Eeva Kärkkäinen, forsknings- och kulturminister Hanna Kosonens specialmedarbetare, tfn. 040 1492201, fornamn.efternamn(at)minedu.fi

https://mmm.fi/sv/coronaviruset