Hoppa till innehåll

Pro Luomus säljfrämjande program fick närmare en miljon i EU-finansiering

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2019 13.41 | Publicerad på svenska 27.9.2019 kl. 14.47
Pressmeddelande

Pro Luomu ry som är en organisation för ekologisk produktion har fått betydande finansiering ur EU-medlen för säljfrämjande åtgärder. Pro Luomus program är Finlands första godkända säljfrämjande program efter att EU år 2016 började tillämpa den nya politiken för säljfrämjande åtgärder. Det godkända programmet ska höja konsumenternas medvetenhet och öka konsumtionen av ekologiska produkter i Finland. EU-finansieringen täcker 70 procent av hela programmets kostnader.

EU har satsat väldigt mycket på informationsåtgärderna och de säljfrämjande åtgärderna för jordbruksprodukter genom att årligen öka anslaget.  År 2005 anvisade EU sammanlagt 60 miljoner euro för säljfrämjande åtgärder. I år uppgår summan till ca 200 miljoner euro. Finansiering för säljfrämjande åtgärder kan sökas av ett medlemsland eller av flera medlemsländer tillsammans för att genomföra informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden eller i tredjeländer. Ett arbetsprogram som ges ut årligen beskriver närmare prioriteringarna och målländerna för finansieringen.  Av det totala anslaget reserverades i år 100 miljoner euro för program som genomförs av aktörerna i ett land, 91,6 miljoner euro för program som är gemensamma för flera ländernas aktörer samt 9,5 miljoner euro för kommissionens egna informationsåtgärder.   

Pro Luomu fick närmare en miljon euro ur anslaget för prioriteringen som gäller information kring kvalitetssystem för livsmedel. Ur detta anslag som också är avsett för att främja namnskyddade produkter söktes finansiering av 28 EU-länder. Utöver Finlands ansökning godkändes åtta andra ansökningar, bland annat Spaniens, Italiens, Greklands och Belgiens ansökningar.

– Finansieringen som Pro Luomu har fått är viktig. Den uppmuntrar också andra finländska organisationer att söka finansiering för säljfrämjande åtgärder i EU, säger Anna-Leena Miettinen vid jord- och skogsbruksministeriet. 

Ansökningar kan lämnas av yrkesorganisationer, branschorganisationer, producentorganisationer och organisationer inom jordbruks- och livsmedelssektorn som arbetar med livsmedelsinformation och säljfrämjande åtgärder för livsmedel. 

Ytterligare information:
Anna-Leena Miettinen, enhetschef, tfn 040 033 0812, anna-leena.miettinen(at)mmm.fi
Maija Heinonen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2082, maija.heinonen(at)mmm.fi

Länk till Pro Luomus pressmeddelande

EU och internationella frågor Ekologiskt Mat och jordbruk