Hoppa till innehåll

Totalt 11 sökte tjänsten som livsmedelsmarknadsombudsman 

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2024 15.44
Pressmeddelande

Tjänsten som livsmedelsmarknadsombudsman söktes inom den utsatta tiden av 11 personer. Tjänsten tillsätts för viss tid, dock högst fem år, från och med den 1 september 2024 eller enligt överenskommelse.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen har till uppgift att övervaka att det mellan aktörerna inom livsmedelskedjan inte förekommer sådan affärspraxis och sådana avtalsvillkor som enligt livsmedelsmarknadslagen är förbjudna. Till uppgiften hör också att ge rekommendationer, utlåtanden och förslag som hänför sig till verksamheten inom livsmedelskedjan. Vidare ger ombudsmannen information och råd om god affärssed.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen ska särskilt agera i frågor som är av avsevärd betydelse för en fungerande livsmedelskedja eller där det mera allmänt kan antas förekomma avsevärda problem.

Följande personer har sökt tjänsten:

  • Ville-Petteri Kujansuu
  • Suvi Mikkonen
  • Paula Paloranta
  • Tommy Stenlund
  • Jarno Sukanen
  • Tuula Säynätmäki
  • Ismo Tuominen
  • Janne Vainionpää

Tre sökande önskade att deras namn inte offentliggörs.

Ansökningstiden gick ut torsdagen den 13 juni 2024 kl. 12.00. Vi uppdaterar vid behov förteckningen över sökande i fråga om ansökningar som inkommit inom utsatt tid till ministeriets registratorskontor.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet
Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 0295 162 013, minna-mari.kaila(at)gov.fi