Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Priset på säsongtillstånd i övre Lappland 40 euro

Jord- och skogsbruksministeriet 16.5.2019 12.01 | Publicerad på svenska 17.5.2019 kl. 13.00
Pressmeddelande

Den nya bestämmelsen i lagen om fiske som började gälla den 1 maj 2019 förbättrar fiskemöjligheterna för invånarna i övre Lappland på vattenområden som tillhör staten. Invånarna i Enontekis, Enare och Utsjoki har i fortsättningen rätt att av Forststyrelsen köpa ett personligt säsongstillstånd som enligt de tillståndsvillkor som Forststyrelsen fastställer berättigar till handredskapsfiske i sådana uppvandringsområden för lax och öring i invånarens hemkommun som tillhör staten. Säsongtillståndets pris för i år har fastställts till 40 euro.

Det finns ingen kvot för antalet säsongtillstånd, vilket innebär att alla invånare i Enontekis, Enare och Utsjoki kan köpa ett säsongtillstånd om de vill. För personer under 18 år säsongtillståndet gratis i enlighet med lagen om fiske. 

Målet för reformen är att förbättra samernas och lokalinvånarnas möjligheter att utöva fiskekultur. Med fria fisketillstånd för barn och unga vill man förbättra förutsättningarna för att utöva samernas traditionella fiskekultur samt barns och ungas fiskeintresse överlag.

Förordning om ändring  2 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets avgiftsförordning
Motiveringspromemoria (på finska)

Se också Forststyrelsens pressmeddelande 16.5.2019: Försäljningen av fisketillstånd till Övre Lappland inleds

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Sanna Koljonen, specialsakkunnig, tfn +358 295 16 2007
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn +358 295 16 2404

e-post: [email protected]

Fiskar Fiskelicenser Laxens år Maa- ja metsätalousministeriön asetus
Tillbaka till toppen