Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen:
3,1 miljoner för att sänka läromedelskostnaderna för studerande på andra stadiet –pilotprojekten kör igång vid ingången av 2019

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2018 10.09
Pressmeddelande

Utbildningsstyrelsen har beviljat 3,1 miljoner euro i statsunderstöd till pilotprojekt där man söker lösningar som ska sänka kostnaderna för studerande inom yrkes- och gymnasieutbildningen. Inom de totalt 18 projekt som fick understöd utvecklar man öppna digitala läromedel och materialbanker eller förnyar undervisningen så att kostnaderna som åläggs de studerande sjunker.

Projekt inom gymnasieutbildningen finansieras med 1,1 miljoner euro och yrkesutbildningen med 2 miljoner euro. Pilotprojekten är omfattande nätverksprojekt där flera utbildningsanordnare ingår. De förverkligas under 2019 och projektens resultat står till förfogande i början av 2020.

- Regeringen har beslutat att man inom gymnasie- och yrkesutbildningen tar i bruk ett läromaterialstillägg för studerande med svag ekonomi. Därutöver behövs ändå även nya innovativa lösningar för att sänka läromedelskostnaderna på andra stadiet. Med hjälp av de understöd som nu beviljas kan vi utveckla nya, innovativa lösningar för att sänka läromedelskostnaderna på andra stadiet. Läromedelskostnaderna får inte utgöra ett studiehinder för en enda ung person, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Understöd beviljades till 18 projekt, varav 6 representerar yrkesutbildning och 11 gymnasier. Därutöver beviljades Åbo stad den största understödssumman på 773 000 euro för ett projekt som omfattar bägge utbildningsformerna. Projektet svarar vid sidan av det egna pilotarbetet för hela det riksomfattande projektnätverket.

-Alla ska ha rätt att få en utbildning på andra stadiet och också på ett flexibelt sätt kunna uppdatera sitt kunnande under karriären.  Kostnader som åläggs den studerande får inte utgöra ett hinder för detta. Inom ramen för de projekt som nu inleds söker läroanstalter, lärare och studerande tillsammans lösningar som fungerar i vardagen och som är till nytta för den studerande, säger direktör Anni Miettunen vid Utbildningsstyrelsen.

Inom yrkesutbildningens projekt utvecklar man öppna digitala läromedel och materialbanker eller förnyar undervisningen så att kostnaderna som åläggs de studerande sjunker. Man försöker också få ner kostnaderna genom att förnya den pedagogiska verksamheten. Man utvecklar bl.a. digital webbundervisning och läromedel för de läroämnen som är gemensamma för alla samt för valbara studier i företagsamhet. Man producerar också videomaterial som man kan utnyttja i olika läromiljöer.

Inom gymnasiernas projekt koncentrerar man sig på att producera avgiftsfria öppna digitala läromedel, särskilt inom matematik och naturvetenskaper. I en del av projekten gör man försök med centrala upphandlingar för utbildningsanordnare och man utvecklar återbruks- och låneverksamheten i syfte att sänka kostnaderna för de läromedel, tillbehör och redskap som de studerande behöver. Inom projekten utvecklar man också nya pedagogiska lösningar med vilka man kan undgå kostnader för de studerande.

Beslut (på finska)

Upplysningar
•    Teijo Koljonen, undervisningsråd, tfn 029 533 1524, [email protected]  (gymnasieutbildning)
•    Kimmo Koskinen, undervisningsråd, tfn 029 533 1107, [email protected]  (gymnasieutbildning)
•    Pamela Granskog, undervisningsråd, tfn 029 533 1688 (svenskspråkig gymnasieutbildning)
•    Sanna Pensonen, projektchef, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1675, [email protected]  (yrkesutbildning)
•    Ingeborg Rask, undervisningsråd, tfn 029 533 1257, [email protected]  (svenskspråkig yrkesutbildning)
•    Undervisningsministerns specialmedarbetare Daniel Sazonov, tfn 02953 30276

Sanni Grahn-Laasonen Utbildning Yrkesutbildning
 
Tillbaka till toppen