Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Avgifterna för småbarnspedagogik sänks från augusti

Undervisnings- och kulturministeriet
18.1.2021 12.30
Nyhet

Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken godkändes i december 2020. Ändringarna i klientavgiftslagen (1052/2020) träder i kraft 1.8.2021.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sänks genom att de inkomstgränser som avgifterna grundar sig på höjs med 31 procent. Därtill sänks de avgifter som tas ut för syskon, så att den avgift som tas ut för det andra barnet är 40 procent (i stället för nuvarande 50 procent) av den kalkylerade avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet.

Månadsavgift för småbarnspedagogik på heltid 1.8.2021

Avgiftsprocent och inkomstgränser:

Familjens storlek, personer Inkomstgräns, euro/månad Högsta avgiftsprocent 
2 2 798 10,70
3 3 610 10,70
4 4 099 10,70
5 4 588 10,70
6 5 075 10,70

Syftet med reformen är att förbättra sysselsättningen och öka deltagandet i småbarnspedagogiken. Avgifterna för småbarnspedagogik sänks i synnerhet för familjer med små och medelstora inkomster. Även alla familjer som har fler än ett barn i småbarnspedagogisk verksamhet gynnas av ändringen i nedsättningar för syskon. I och med reformen övergår cirka 20 000 familjer till att omfattas av avgiftsfri småbarnspedagogik.

Mer information: 
regeringsrådet Anne-Mari Brisson, tfn 02953 30079 
undervisningsrådet Tarja Kahiluoto, tfn 02953 30386

De nya klientavgifterna för småbarnspedagogik kan räknas ut på följande sida.
 

Småbarnspedagogik
Tillbaka till toppen