Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Barentsstipendiet på 10 000 euro till Lapplands konstnärssällskap

Undervisnings- och kulturministeriet
26.10.2021 14.40
Pressmeddelande
Stipendiet togs emot av Savu Korteniemi och Panu Johansson, styrelsemedlemmar i Lapplands konstnärssällskap. De är kuratorer för Young Arctic Artists 2021-utställningen.

Lapplands konstnärssällskap har fått kulturstipendiet för Barentssamarbetet. Stipendiet uppgår till 10 000 euro. Kulturstipendierna för Barentssamarbetet delades i Tromsö tisdagen den 26 oktober. Sammanlagt beviljades fyra stipendier.

Lapplands konstnärssällskap (Lapin Taiteilijaseura) är en centralorganisation för professionella bildkonstnärer i Lappland. I centrum för verksamheten står utöver galleri- och utställningsverksamhet även konstutlåning, internationell verksamhet och produktion av konstbaserade tjänster. 

Ordföranden för sällskapets styrelse Maria Huhmarniemi berättar om stipendiets betydelse för sällskapet:
- Vi har arbetat ihärdigt med kultursamarbete i Barentsregionen. För oss innebär gränsöverskridande verksamhet rörlighet för utställningar och verk, produktion av internationella utställningar för den lokala publiken i finska Lappland samt vänner och besläktade själar i Barentsregionen. Stipendiet är ett viktigt erkännande.

År 2021 genomfördes två betydande utställningar som producerades av Lapplands konstnärssällskap och som omfattade samarbete i Barentsområdet. Utställningen Wiping the Ice-Cream Off Your Face ordnades i Rovaniemi och var sällskapets 30-årsjubileumsutställning. Till utställningen bjöd man in nordiska och ryska konstnärer samt medlemmar i Lapplands konstnärssällskap. Utställningen dekonstruerade stereotypier om det arktiska som ett tomt och vinterlikt landskap och väckte diskussion om behovet av och metoderna för dearktifiering.

Den fjärde Young Arctic Artists-utställningen har visats i Rovaniemi och visas för närvarande i Alta i Norge. Temat för utställningen är kamp. Utgångspunkten för utställningen är den kulturella och språkliga mångfalden i Barentsregionen. Utöver ursprungsfolken och de nationella majoritetsbefolkningarna finns det i området också andra språkliga och kulturella minoritetsgrupper. Utställningen Kamp lyfter fram regionens kulturella rikedom men också kulturella konflikter och kulturella minoriteters erfarenheter både i det förflutna och i samtiden.

Lapplands konstnärssällskap grundades 1990. Under sällskapets hela historia har samarbete i Barentsregionen bedrivits bl.a. med stöd från Nordiska kulturfonden och Rysslandsprogrammet för konst och kultur som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet. Under tidigare år bidrog Centret för konstfrämjandes verksamhetsställe i Rovaniemi i betydande grad till samarbetet med Barentsregionen.

Kulturstipendiet för Barentssamarbetet

Kulturstipendiet för Barentssamarbetet beviljas vartannat år. Det beviljas samtidigt i vart och ett av de fyra länderna inom Barentsregionen: Finland, Sverige, Norge och Ryssland.

Med stipendiet vill man lyfta fram kultursamarbetet och konstnärerna i Barentsregionen samt uppmuntra dem att arbeta i regionen. Med stipendiet strävar man också efter att göra konstnärerna och kulturverksamheten i Barentsregionen bättre kända.

Kulturstipendierna beviljades för första gången 2017. Då gick stipendiet till fotokonstnären Jaakko Heikkilä från Torneå. Nordfinländsk kulturtidskrift Kaltio beviljades ett stipendium 2019.

Andra webbplatser

Barents Euro-Arctic Cooperation

Tillbaka till toppen