Hoppa till innehåll

Nordens ministrar inom kultur och utbildning träffas i Stockholm den 2–3 maj

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2024 17.04 | Publicerad på svenska 3.5.2024 kl. 12.27
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Sari Multala deltar i de nordiska kulturministrarnas möte den 2 maj och i de nordiska och baltiska kulturministrarnas möte den 3 maj i Stockholm. Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson och forsknings- och kulturminister Sari Multala deltar båda i de nordiska utbildnings- och forskningsministrarnas möte den 3 maj.

Kulturministrarna diskuterar på sitt möte hur man kan säkerställa en tydlig grund och synlighet för Nordiska rådets priser. Kulturministrarna får ta del av rapporten Kulturanalys som utvärderar Nordens kulturverksamhet, utifrån vilken de diskuterar behoven av framtida kulturpolitiska analyser.

Avsikten med de nordiska och baltiska kulturministrarnas informella gemensamma möte är att dela information om och diskutera beredskapen inom kultursektorn inför kris- och krigssituationer, särskilt när det gäller kulturarvet.

Under kvällen den 2 maj ordnas en gemensam middag för de nordiska och baltiska kulturministrarna och de nordiska utbildnings- och forskningsministrarna på Nordiska museet. I samband med middagen undertecknar de nordiska kulturministrarna och utbildningsministrarna en ny deklaration om nordisk språkpolitik.

Vid utbildnings- och forskningsministrarnas möte den 3 maj förs två tematiska diskussioner om kunskaperna i naturvetenskaper, matematik och teknik (STEM/LUMATE). Den första diskussionen handlar om STEM-perspektivet i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Fokus ligger på de grundläggande färdigheterna, de fallande PISA-resultaten och hur man kan öka intresset för studier i STEM-ämnen.

Mer information:

  • Alexander Junell, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 02953 30055
  • Santeri Lohi, minister Multalas specialmedarbetare, tfn 02953 30353
     
Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Kultur Utbildning