Hoppa till innehåll

Barndagspriserna till Sagalunds museum på Kimitoön och Suomen Parkour ry

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2021 11.01
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen delade ut Barndagspriset till Sagalunds museum och Suomen Parkour ry. Barndagspriset delas ut för arbete som främjar hobbyer för barn inom konst och konstfostran. Pristagarna får 10 000 euro var.

- Sagalunds museum och Suomen Parkour står vardera för en fräsch form av barnkultur och fritidsverksamhet med betoning på att barnen själva får göra och upptäcka saker. Barn är fulla av idéer, kreativitet och energi. Och det är något dessa yrkesskickliga aktörer inom kulturarv, hantverk och parkour lyckas svara briljant på, konstaterar forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.   

Sagalunds museum

Sagalunds museum finns på Kimitoön och verksamhetsområdet omfattar Åboland och Salo. Det är det första barnkulturcentret förlagt till ett museum. Museet ordnar årligen verksamhet för 5 000 barn. 

Prismotiveringen lyder som följer: Sagalunds kulturarvspedagogik och miljöfostran främjar FN:s mål för hållbar utveckling. Kulturarv och miljö sammanförs bland annat inom skolträdgårdsverksamheten, som barncentret även fört ut till skolor i Fiskars, Pargas och Salo.  

Barnkulturcentret eftersträvar efter att skapa verksamhetsmodeller som är färdiga att tas i bruk och delas vidare, samt främja barnens intresse för att själva inhämta kunskap. Centret sysselsätter personer med kunskap om traditionella arbetstekniker och hantverkare, upprätthåller traditionellt hantverkskunnande samt förmedlar dessa kunskaper till en yngre generation på ett sätt som väcker deras intresse. Enligt centret ”ökar inlärningen av färdigheter barnens tilltro till sin egen förmåga och uppmuntrar dem att utveckla sig själva”.

Sagalund ordnar klubbverksamhet samt program för skolklasser och daghemsgrupper. I upplevelseverkstäderna och klubbarna får man bland annat pröva på att baka rågbröd, smida spik, spinna på slända och tröska säd. Museet förtjänar beröm för sitt sätt att förmedla kulturarv, historia, miljöfostran och ansvar för miljön till en yngre generation genom olika aktiviteter. Upplevelseverkstäderna tar dramat till hjälp för att skapa stämning från svunna tider. Verksamheten präglas av respekt för barnen och en förståelse för att de vill pröva på och lära sig nya saker genom att själva få göra dem.

Suomen Parkour ry

Suomen parkour ry är en riksomfattande aktör inom parkour som grundats 2003 och har 24 regionala medlemsorganisationer. Föreningen främjar parkour för barn, ordnar evenemang och utbildar ledare. 5 000 barn deltar i verksamheten varje vecka. 

I prismotiveringen sägs bland annat: Föreningen har gjort ett betydelsefullt arbete genom att svara på det stora intresset för parkour bland barn runt om i landet. I undervisnings- och kulturministeriets skolenkäter har parkour varit en favorithobby från och med 2016, särskilt bland pojkar i lågstadieåldern. Intresset beror bl.a. på synligheten på Youtube och på att utövarna kan använda sig av sin fantasi för att hitta på olika rörelser och trick. 

Suomen parkour har utbildat ledare samt ordnat smakprovstimmar på skolgårdar samt hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen. Via föreningen har 13 000 barn getts möjligheter att utöva parkour 2016–2020. Föreningen främjar barnens kreativitet, deras möjligheter att utöva en hobby tillsammans med andra eller på egen hand samt värdesätter varje barns eget uttryck och egen uppfinningsrikedom. Föreningen har anslutit sig till många samarbetsprojekt, med t.ex. aktörer inom arkitektur och i cirkusbranschen.

Barndagspriset har beviljats sedan 1999. 

Mer information: Iina Berden, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330069

Efter prisutdelningen finns det foton från den på ministeriets Flickr-konto.

Mer om detta tema

Sagalunds museum
Suomen Parkour ry

Antti Kurvinen Kultur