Hoppa till innehåll

Beloppet av statsborgen för studielån höjs

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2023 14.07
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i lagen om studiestöd. Syftet med propositionen är att trygga förutsättningarna för heltidsstudier.

Enligt propositionen ska nivån på studiepenningens försörjarförhöjning höjas, vilket förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för heltidsstudier för studerande som är vårdnadshavare till ett barn. Den studiepenning som betalas till studerande som försörjer barn föreslås uppgå till sammanlagt 421,01 euro per månad från och med den 1 januari 2024.

Dessutom ska de månatliga beloppen för statsborgen för studielån höjas för att säkerställa att studiestödet räcker till. Det föreslås att beloppet av statsborgen för studielån höjs från 650 till 850 euro per månad för en studerande som studerar i Finland och från 800 till 1 000 euro per månad för en studerande som studerar utomlands. Beloppet av statsborgen för studerande under 18 år stiger enligt förslaget från 300 euro till 400 euro per stödmånad.

Propositionen innehåller dessutom ett förslag om att öka antalet gånger under terminen som studielån kan lyftas i fråga om andra studerande än högskolestuderande. Avsikten är att studielånet bättre ska räcka till under hela läsåret.

Syftet med ändringarna är att trygga förutsättningarna för heltidsstudier. De ändringar i villkoren för bostadsbidraget och de temporära frysningarna av indexjusteringarna av studiepenningen som bereds i enlighet med regeringsprogrammet innebär en försämring av de studerandes förutsättningar att försörja sig. Genom att höja beloppet av studiepenningens försörjarförhöjning och av statsborgen för studielån är syftet att trygga studiestödets köpkraft och förutsättningarna för studier på heltid.

Enligt statistik får cirka 244 000 studerande regelbundet studiestöd varje år (12/2022). Cirka 26 000 av dem som får studiestöd får årligen även försörjarförhöjning. Studielån används av cirka två tredjedelar av dem som avlagt högskoleexamen och drygt 40 procent av dem som avlagt yrkesexamen.

– Detta är en viktig förändring som tryggar förutsättningarna för studier på heltid och förbättrar ställningen för studerande som är vårdnadshavare till ett barn. I enlighet med regeringsprogrammet inleds också en totalreform av studiestödet med syftet att trygga försörjningen under studietiden, stärka de sporrande elementen i studiestödet och stödja slutförandet av studierna inom målsatt tid, säger idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist.

Propositionen hänför sig till en kompletterande budgetproposition för 2024.
Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2024. Bestämmelsen om studiepenningens försörjarförhöjning ska dock träda i kraft redan den 1 januari 2024.

Mer information:

Antti Randell, regeringsråd, tfn +358 295 330 173
Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 330 110