Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Budgetpropositionen avläts till riksdagen

Undervisnings- och kulturministeriet 17.9.2012 12.41
Nyhet

Regeringen föreslår knappt 6,7 miljarder euro i anslag för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde för nästa år. Budgetpropositionen samt övriga lagpropositioner i anslutning till den avläts till riksdagen 17.9.

Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är målet att trygga jämlika möjligheter till utbildning av hög kvalitet från förskolepedagogik till högskoleutbildning. Tillgången till kompetent arbetskraft tryggas genom att satsa på utbildning och utveckla bl.a. studerandeurvalen och utbildningssystemet.

Inom kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken betonas branschernas långsiktiga betydelse för välfärden samt likvärdig och jämlik tillgång till tjänsterna i hela landet.

Ministrarna presenterar budgeten för riksdagen

Undervisningsminister Jukka Gustafsson och kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki presenterar budgeten inom sina verksamhetsområden vid riksdagens plenum 19.7.

Det går att följa med ministrarnas tal och diskussionerna kring dem på riksdagens webbplats. Ministrarna håller sina tal ca kl. 16. Man kan också i efterhand bekanta sig med talen i de protokoll som publiceras.

Länkar och information

Tillbaka till toppen