Hoppa till innehåll

Delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning tillsatt

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2024 13.48
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt Delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning. Delegationens treårsperiod inleds den 15 april. I lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, som trädde i kraft i början av året, föreskrivs om tillsättandet av delegationen.

Enligt lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt tillsätter statsrådet för viss tid en delegation som ska bestå av företrädare för de kollektiva förvaltningsorganisationerna, rättsinnehavarna, användarna och myndigheterna.

Delegationen har till uppgift att följa och bedöma utvecklingen av praxis i fråga om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter. Delegationen ska därutöver främja iakttagandet av god praxis och lämna rekommendationer om tillvägagångssätten och branschnormerna.

Att främja utnyttjandet av förfaranden för alternativ tvistlösning vid hantering av tvister som omfattas av lagen om kollektiv förvaltning hör också till delegationens uppgifter.

Delegationen ska även i övrigt bistå undervisnings- och kulturministeriet och Patent- och registerstyrelsen i ärenden som omfattas av lagen om kollektiv förvaltning och av EU:s direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Delegationens medlemmar
(suppleant inom parentes)

Ordförande:

Regeringsråd Anna Vuopala, undervisnings- och kulturministeriet
(Regeringssekreterare Ville Toro)

Sekreterare:

Jurist Petra Sormunen, Patent- och registerstyrelsen
(Jurist Lari Ahonen)

Medlemmar:

Verksamhetsledare Elina Kuusikko, Finlands Skådepelarförbund rf
(Jurist Marica Twerin, Finlands svenska författareförening rf)

Verksamhetsledare Jari Muikku, Finska Musikförläggareföreningen rf
(Förbundsstyrelsemedlem Susanna Kantelinen, Sulasol ry)

Verksamhetsledare Katri Soramäki, Grafia – Föreningen för designers av visuell kommunikation i Finland rf
(Jurist Viivi Kuosa, Konstnärsgillet i Finland rf)

Musiker Olli Virtaperko, rättsinnehavare 
(Verksamhetsledare Aku Toivonen, Suomen Musiikintekijät ry)

Äldre jurist Teemu Pitkänen, Teosto ry
(Ekonomi- och förvaltningschef Janne Lilleberg, Audiovisual Producers Finland APFI ry)

Verkställande direktör Valtteri Niiranen, Kopiosto ry
(Verksamhetsledare Tommi Nilsson, Kuvasto ry)

Verksamhetsledare Ilmo Laevuo, Gramex ry
(Verksamhetsledare Niina Vettensola, Sanasto ry)

Sakkunnig Peppiina Huhtala Finlands näringsliv rf
(Juridisk expert Johanna Haapiainen-Makkonen, Medieförbundet rf)

Jurist Minna Aalto-Setälä, Centralhandelskammaren
(Jurist Kai Massa, Turism- Och Restaurangförbund rf)

Ledande intressebevakningsexpert Anna Paimela, RadioMedia rf
(Direktör för kommunikation och samhällsrelationer Marcus Wiklund, Sanoma Oyj)

Jurist Asko Metsola, Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik FiCom ry (Direktör Suvi Aherto, MTV)

Upphovsrättsombud Maria Rehbinder, Aalto-universitetet
(Chef för informationstjänster Mira Juppi, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf)

Jurist Virva Salama, Nationalgalleriet
(Biträdande chef Mikko Kuutti, Nationella audiovisuella institutet KAVI)

Medieregleringschef Anniina Dahlström, Rundradion
(Jurist Mikko Tähkänen, Kyrkostyrelsen)

Mer information: Jorma Waldén, direktör, tfn 0295 330 338

Upphovsrätt