Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Rådet för livslångt lärande tillsattes

Undervisnings- och kulturministeriet 6.9.2012 12.46
Nyhet

Statsrådet tillsatte rådet för livslångt lärande för perioden 2012-2015. Rådets medlemmar representerar sakkunskap från ett brett område inom utbildning, arbetsliv och forskning.

Rådet för livslångt lärande är ett sakkunnigorgan i anslutning till undervisnings- och kulturministeriet. Rådet har som uppgift att behandla frågor som gäller samverkan mellan utbildning och arbetsliv samt förutsättningar för livslångt lärande och utvecklandet av vuxenutbildningspolitiken.

Utvecklingsdirektör Saana Siekkinen vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf tillsattes som ordförande för rådet. Medlemmar är utbildningspolitisk sakkunnig Mikko Heinikoski (Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf), specialsakkunnig Tuovi Manninen (Akava), sakkunnig Mirja Hannula (Finlands Näringsliv EK), rektor Björn Wallén (Bildningsforum), konsultativa tjänstemannen Marjaana Laine (Statens arbetsmarknadsverk), forskningsdirektör Tuula Heiskanen (Forskningscentret för arbetslivet, Tammerfors universitet), viceverksamhetsledare Heikki Sederlöf (Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande AMKE rf), vicerektor Jukka Kola (Finlands universitet UNIFI rf), rektor Eeva-Liisa Antikainen (Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf), utvecklingschef Hannele Salminen (Finlands kommunförbund), verksamhetsledare Jaana Nuottanen (Samverkande bildningsorganisationerna), läroavtalsdirektör Tarmo Välikoski (Läroavtalsutbildningsarrangörerna i Finland rf), utbildningspolitisk sekreterare Suvi Eriksson (Finlands studentkårers förbund (FSF) rf) och ordförande Aleksej Fedotov (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry).

Tillbaka till toppen