Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Europeanas data öppnades för allmänheten

Undervisnings- och kulturministeriet 18.9.2012 14.13
Nyhet

Nya möjligheter har öppnat sig för bl.a. planerare och personer som utvecklar digitala innovationer, då Europeanaportalen för digitalt material gjorde informationen och materialet om över 20 miljoner kulturella objekt tillgängliga för allmänheten.

Att Europeanas metadata nu har öppnats är en vändpunkt för tillgängligheten till öppen data. Ändringen främjar på ett betydande sätt Europeiska kommissionens mål att skapa tillväxt genom digitala innovationer.

Genom att Europeana ger ifrån sig rättigheterna betyder det också att de organisationer som producerar material för Europeana ger lova att använda länkar i program med öppen data. Det öppnar möjligheter för bl.a. Europas stora bibliotek, museer och arkiv att sammanföra data.

Via Europeanaportelen hittar man också material om det finländska kulturarvet, bl.a. ljudinspelningar, museiföremål, konst, gamla dagstidningar, brev, naturvetenskapligt material och videor.

Från Finland är Det nationell digitala biblioteket med i utvecklandet av Europeana och material från de finländksa arkiven, biblioteken och museerna förmedlas via Nationalbibliotekets Formula-tjänst.http://www.europeana.eu
http://www.kdk.fi/sv/europeana-och-ovriga-projekt

Ytterligare information: planerare Tapani Sainio, Nationalbiblioteket, tfn 050 318 2314

Källa: Nationalbibliotket

Tillbaka till toppen