Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Fem miljoner euro till yrkeshögskolor för FoUI-projekt

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2022 11.39 | Publicerad på svenska 8.12.2022 kl. 16.39
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat yrkeshögskolor fem miljoner euro i statlig finansiering enligt prövning för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI). FoUI-projektansökan genomfördes i år för femte gången för att stärka kapaciteten inom forskning, utveckling och innovation och för att stödja den strategiska planeringen och ledningen.

Finansiering beviljades Finlands Humanistiska Yrkeshögskola Ab, Tavastlands yrkeshögskola Ab, Uleåborgs yrkeshögskola Ab, Satakunta yrkeshögskola Ab, Savonia yrkeshögskola Ab, Seinäjoki yrkeshögskola Ab, Tammerfors yrkeshögskola Ab, Åbo yrkeshögskola Ab, Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab och Yrkeshögskolan Arcada Ab.

– Nästan alla yrkeshögskolor söker ännu denna finansiering för sin FoUI-verksamhet. Ansökningarnas kvalitet blir bättre för varje år och utbudet av olika branscher ökar, vilket är uppmuntrande signaler. Finansieringsformen tycks ha förbättrat yrkeshögskolornas FoUI-kapacitet, samtidigt som den hjälper dem att ta fram alltmer högkvalitativa lösningar för FoUI-verksamheten inom sitt område och sin bransch, säger forsknings- och kulturminister Petri Honkonen.

I sina ansökningar beskrev yrkeshögskolorna projekt som främjar utvecklingen av kapaciteten för sådan FoUI-verksamhet eller konstnärlig verksamhet som avses i yrkeshögskolelagen. Utomstående experter bedömde och poängsatte ansökningarnas kvalitet för undervisnings- och kulturministeriet. Ministeriet beviljade därefter finansiering till de mest framgångsrika ansökningarna i bedömningen.

Projekten skulle anknyta till yrkeshögskolans egen strategi och dess profilering i ett regionalt eller mer omfattande ekosystem, i förhållande till ett eller flera ekosystems effekter. Ett strategiskt profileringsområde kan till exempel vara branschspecifikt eller verksamhetsmässigt.

Ansökningstiden gick ut i juni 2022 och det kom in sammanlagt 20 projektansökningar. Sammanlagt söktes närmare 10 miljoner euro i finansiering.

Finansierade projekt

Yrkeshögskola Projektets namn Finansiering, euro
Humanistiska yrkeshögskolan Youth participation – A key to an inclusive society 499 000
Tavastlands yrkeshögskola Smart Food Security 497 000
Uleåborgs yrkeshögskola R&D environment for sustainable autonomous Work Machines 500 000
Satakunta yrkeshögskola AIST – A novel AI-based Spectroscopic Technique and a future-ready research laboratory for recycling of battery materials 500 000
Savonia yrkeshögskola Climate-Smart Agriculture, Improving agricultural water management for climate change adaptation 493 000
Seinäjoki yrkeshögskola FoodCap - Capability building to support growth in agri-food SMEs 485 000
Tammerfors yrkeshögskola Building a competitive edge in a fair data economy for higher education: FairDatAct 499 000
Åbo yrkeshögskola Anthropogenic underwater noise in sensitive archipelagic and coastal waters (ANTERO) 496 000
Vasa yrkeshögskola DesignPSS – Designing sustainable product-service systems 424 000
Yrkeshögskolan Arcada Trustworthy AI Systems (TAIS) 500 000

Mer information:

  • Erja Heikkinen, direktör, tfn 0295 330 101
  • Paavo-Petri Ahonen, undervisningsråd, tfn 0295 330 247
Forskning Högskoleutbildning och forskning Petri Honkonen
 
Tillbaka till toppen