Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finlands Akademis styrelse och vetenskapliga forskningsråd och rådet för strategisk forskning tillsattes

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 11.37 | Publicerad på svenska 23.6.2021 kl. 11.40
Pressmeddelande

Den 23 juni tillsatte statsrådet Finlands Akademis styrelse och vetenskapliga forskningsråd samt rådet för strategisk forskning för mandatperioden 1.1.2022–31.12.2024.

Ordförande för Finlands Akademis styrelse är fortsättningsvis professor Johanna Myllyharju från Uleåborgs universitet. Till styrelsemedlemmar utsågs:

-    forskningsdirektör Essi Eerola, Statens ekonomiska forskningscentral
-    professor Klaus Elenius, Åbo universitet
-    teknologidirektör Atte Haapalinna, Okmetic Oy
-    professor Martti Kauranen, Tammerfors universitet
-    professor Kirsi Tirri, Helsingfors universitet

Styrelsen för Finlands Akademi beslutar om Akademins allmänna riktlinjer och mål utifrån de mål som överenskommits med undervisnings- och kulturministeriet.

Akademins vetenskapliga forskningsråd

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö

Ordförande är professor Jussi Kukkonen från Östra Finlands universitet. Till medlemmar utsågs:

-    professor Per Ashorn, Tammerfors universitet
-    direktör Anna-Stiina Heiskanen, Finlands miljöcentral
-    professor Sirkku Juhola, Helsingfors universitet
-    professor Marja Kaunonen, Tammerfors universitet
-    professor Toni Kristian Laaksonen, Åbo universitet
-    forskningsprofessor Jarkko Niemi, Naturresursinstitutet
-    forskningschef Kirsi-Marja Oksman-Caldentey, Teknologiska forskningscentralen VTT
-    professor Jorma Palvimo, Östra Finlands universitet
-    professor Marko Salmi, Åbo universitet
-    professor Anne Toppinen, Helsingfors universitet.

Forskningsrådet för kultur och samhälle

Ordförande är professor Petri Karonen från Jyväskylä universitet. Till medlemmar utsågs:

-    professor Tommi Inkinen, Åbo universitet
-    professor Marjo Kuronen, Jyväskylä universitet
-    universitetslektor Aini Linjakumpu, Lapplands universitet
-    professor Matti Miestamo, Helsingfors universitet
-    professor Atte Oksanen, Tammerfors universitet
-    professor Mika Pantzar, Helsingfors universitet
-    impact leader Jaana Seikkula-Leino, Tammerfors yrkeshögskola
-    professor Heikki Silvennoinen, Åbo universitet
-    professor Riikka Stewen, Konstuniversitetet
-    professor Tarja Väyrynen, Tammerfors universitet.

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik

Ordförande är professor Leena Ukkonen från Tammerfors universitet. Till medlemmar utsågs:

-    professor Ari Friberg, Östra Finlands universitet
-    professor Mirja Illikainen, Uleåborgs universitet
-    professor Ari Jokinen, Jyväskylä universitet
-    specialsakkunnig Susanna Näreaho, Metropolia
-    universitetsforskare Satu Ojala, Uleåborgs universitet
-    professor Pekka Pankka, Helsingfors universitet
-    professor Timo Repo, Helsingfors universitet
-    professor Esa Vakkilainen, LUT-universitetet
-    professor Marjo Yliperttula, Helsingfors universitet
-    professor Patric Östergård, Aalto-universitetet.

Akademins vetenskapliga forskningsråd beviljar finansiering för vetenskaplig forskning och för utveckling och utnyttjande av forskningsförutsättningarna. Forskningsråden har också till uppgift att följa upp forskningsfinansieringens genomslag och resultat samt att främja forskningen tillsammans med Akademins övriga organ.

Rådet för strategisk forskning

Ordförande för rådet för strategisk forskning är direktör Anu Kaukovirta från Naturresursinstitutet. Till medlemmar i rådet utsågs:

-    projektledare Kari Herlevi, Sitra
-    forskningsprofessor Heikki Hiilamo, Institutet för hälsa och välfärd
-    direktör Mikael Hildén, Finlands miljöcentral
-    professor Anne Kovalainen, Åbo universitet
-    utvecklings- och innovationsdirektör Elina Lehtomäki, Caruna Oy
-    direktör Jussi Ronkainen, Sydöstra Finlands yrkeshögskola    
-    professor Heli Ruokamo, Lapplands universitet    
-    professor Antti Ylä-Jääski, Aalto-universitetet.

Rådet för strategisk forskning finansierar långsiktig forskning i programform som tar fram lösningar på betydelsefulla utmaningar i det finländska samhället.

Mer information:

-    direktör Erja Heikkinen, tfn. 0295 330 101
-    undervisningsrådet Paavo-Petri Ahonen, tfn 0295 330 247
 

Forskning Högskoleutbildning och forskning
 
Tillbaka till toppen