Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Kulturevenemang får 9,6 miljoner euro i coronaunderstöd

Undervisnings- och kulturministeriet 2.7.2020 10.00
Pressmeddelande

Hos undervisnings- och kulturministeriet kan sökas totalt högst 9,6 miljoner euro i understöd för kulturevenemang. Syftet är att ge stöd till ekonomiskt drabbade kulturevenemang som är planerade att ordnas under tiden 1.6 – 31.8.2020. Ansökningstiden börjar den 2 juli 2020.

På grund av undantagsförhållandena ordnas flera konst- och kulturevenemang i mindre skala än planerat eller ställs in helt. Med understöden vill man trygga verksamhetsförutsättningarna i denna exceptionella tid för sammanslutningar och stiftelser som ordnar konst- och kulturevenemang.  

Understöd kan sökas av registrerade sammanslutningar och stiftelser som på ett etablerat sätt ordnar konst- och kulturfestivaler samt andra konst- och kulturevenemang i Finland. Understöd kan inte beviljas sammanslutningar eller stiftelser som för samma ändamål har fått understöd av Business Finland eller närings-, trafik- och miljöcentralen.

Ansökningstiden går ut den 11 augusti 2020. Undervisnings- och kulturministeriet eftersträvar att fatta besluten inom september månad. 

Beslut om anslagen fattades i tilläggsbudgeten

Regeringen föreslog i sin fjärde tilläggsbudget ett tilläggsanslag för att underlätta för de branscher inom kultur och idrott som lider av coronapandemin. Riksdagen godkände den fjärde tilläggsbudgeten den 26 juni. Enligt den får organisationer som ordnar kulturevenemang ett understöd på 9,6 miljoner euro.

Ytterligare information om specialunderstöd för kulturevenemang som på grund av coronapandemin ställs in eller genomförs i mindre skala än planerat 

Ytterligare information: 
Tiina-Kaisa Haanpää, specialsakkunnig, tfn 0295 330 075
Minna Karvonen, direktör, tfn 0295 330 142 (21 – 31 juli)
 

Tillbaka till toppen