Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Första understöden i det nya coronastödpaketet för kultur kan sökas

Undervisnings- och kulturministeriet
12.5.2021 16.03 | Publicerad på svenska 12.5.2021 kl. 16.33
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har utlyst de första understöden som ingår i coronastödpaketet för kultur-, idrotts- och evenemangsbranschen. Stödpaketet uppgår till sammanlagt ca 230 miljoner euro och ingår i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 som överlämnats till riksdagen. De första understöden som kan sökas är riktade till konstinstitutioner, museer och nationella kulturinstitutioner som får statsandel.

Med stödpaketet som riktas till kultur, konst, idrott och evenemang stöds återhämtningen från coronapandemin inom dessa sektorer. Med understöden bereder sig undervisnings- och kulturministeriet på att stödja museer, orkestrar och teatrar som får statsandelsfinansiering samt Nationalgalleriet, Finlands Nationalopera och Nationalbalett och Finlands Nationalteater. Understöden kan uppgå till sammanlagt ca 20 miljoner euro, om riksdagen godkänner tilläggsbudgetpropositionen som nu behandlas.

Understöden är avsedda för att stödja verksamheten på grund av begränsningarna som coronaepidemin medfört. Avsikten är också att främja att verksamheten ska kunna fortsätta så flexibelt som möjligt efter att begränsningarna har upphört. Till museer, orkestrar och teatrar kan sammanlagt cirka 15,5 miljoner euro delas ut som understöd och till nationella kulturinstitutioner sammanlagt cirka 4,5 miljoner euro. Ansökningstiden för understöd går ut den 27 maj 2021.

Fler understöd utlyses inom kort

I stödpaketet som regeringen fattat beslut om har man strävat efter att beakta i synnerhet mångfalden inom branschen och olika former av arbete, såsom ströjobbare, personer som sysselsätter sig själva, ensamföretagare, frilansare och personer som är verksamma som enskilda näringsidkare. Av paketet riktas sammanlagt 127,36 miljoner euro till kultur och konst. 

Understöd och stipendier kan sökas via undervisnings- och kulturministeriet, Centret för konstfrämjande och Finlands filmstiftelse. Till evenemangsbranschen riktas därtill en evenemangsgaranti som beretts vid arbets- och näringsministeriet. 

Mer information:
kulturrådet Mari Karikoski (musik), tfn 0295 330 706
kulturrådet Päivi Salonen (museer), tfn 0295 330 281
kulturrådet Katri Santtila (teater, dans, cirkus), tfn 0295 330 285

 
Tillbaka till toppen