Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Kyrkominister Kurvinen vid kyrkomötet: Kyrkan och civilsamhället har en viktig roll när det gäller att minska ensamheten

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 3.8.2021 15.19
Bild: Kyrkans bildbank / Aarne Ormio

Kyrkan, civilsamhället och staten bör tillsammans leta fram metoder för att minska ensamheten, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen. Han lyfte fram frågan i sitt tal vid kyrkomötet i Åbo 3.8.2021.

- Den ensamhet som råder ibland oss är ständigt och jämt alltför stor, och i och med coronatiden har den ytterligare accentuerats. Det är många äldre som lider av ensamhet, men också unga gör det. Jag hoppas vi tillsammans kan leta fram olika sätt för att skapa fler möten, mer partnerskap, samhörighet och vänskap bland oss.

Som en praktisk metod föreslår ministern att man till exempel kunde gå in för att utnyttja församlingarnas och statliga lokaler mångsidigare än hittills, i syfte att skapa fler möten mellan människor.

Kyrkoministern, som inlett arbetet i sommar, konstaterade i sitt första tal vid kyrkomötet att han inte är intresserad av några förändringar i förhållandet mellan kyrkan och staten, och underströk att han respekterar kyrkans autonomi.

- I egenskap av kyrkominister förhåller jag mig i princip positivt till alla religioner. Religionsfrihet är en viktig grundläggande och mänsklig rättighet. Jag vill betona den positiva religionsfriheten, dvs. vars och ens rätt att utöva sin egen religion. Kyrkan är en viktig del av det finländska samhället.

Mer information: specialmedarbetare Markus Ylimaa, p. 050 374 8192

Antti Kurvinen Kyrkliga ärenden
 
Tillbaka till toppen