Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Lagen om biblioteket för synskadade revideras

Undervisnings- och kulturministeriet
28.10.2020 15.32
Pressmeddelande
Braille computer.

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till revidering av lagstiftningen om biblioteket för synskadade (Celia). En revidering av lagen främjar allas delaktighet i samhället och tillgodoseendet av de grundläggande kulturella fri- och rättigheterna.

Avsikten är att lagen om biblioteket för synskadade ska revideras så att den beaktar förändringarna i samhället och i bibliotekets verksamhetsmiljö. De viktigaste förändringsfaktorerna i verksamhetsmiljön hänför sig till digitaliseringen, utvecklingen av den europeiska lagstiftningen om tillgänglighet samt förändringarna i befolkningsstrukturen i Finland. 

Arbetsgruppen ska i förslaget beakta de övriga aktörerna på fältet och arbetsfördelningen mellan dem. Vid beredningen ska man dessutom beakta förhållandet mellan tjänsterna för synskadade och för andra med läshinder samt övriga tjänster som samhället erbjuder ifråga om litteratur, tillgång till information, lärande och kultur. Förslaget ska utarbetas i form av en regeringsproposition.

Ordförande för arbetsgruppen är direktör Minna Karvonen vid undervisnings- och kulturministeriet. Övriga medlemmar är kulturrådet Leena Aaltonen (undervisnings- och kulturministeriet), regeringssekreterare Elina Anttila (undervisnings- och kulturministeriet), undervisningsrådet Mikko Hartikainen (Utbildningsstyrelsen), verksamhetsledare Matthias Jakobsson (Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf), bibliotekschef Ari Koistinen vid Kajanalands stadsbibliotek, ordförande Arto Kurvinen från Suomen sokeat ry, organisationschef Markku Möttönen ( Synskadades förbund rf), handledande läraren Tuija Piili-Jokinen (Valteri-skolan), verksamhetsledare Sarianna Reinikainen (Erilaisten oppijoiden liitto ry), kulturrådet Tapani Sainio (undervisnings- och kulturministerie)t, tillgänglighetsexperten Outi Salonlahti ( För kultur på lika villkor rf), och chefen för Biblioteket för synskadade, Minna von Zansen

Arbetsgruppens mandatperiod är 1.11.2020 –30.9.2021.

Mer information: 
- kulturrådet Tapani Sainio, tfn 0295 330 336
- regeringssekreterare Elina Anttila, tfn 0295 330 184

På andra webbplatser

Annika Saarikko Bibliotek Kultur
 
Tillbaka till toppen