Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Understöd kan sökas för åtgärder som förebygger lockande och utnyttjande av barn och unga

Undervisnings- och kulturministeriet 21.8.2019 9.12
Pressmeddelande

Nu går det att ansöka om understöd för åtgärder som förebygger lockande och utnyttjande av barn och unga i den mångmediala världen. Understöd kan beviljas till ett belopp av totalt högst 1 miljon euro. Ansökan gäller förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd för utvecklandet av konkret praxis genom vilken man handleder och lär barn och unga att på ett tryggare och mera medvetet sätt agera i den mångmediala världen och att förstå sina egna rättigheter.

Genom statsunderstödet understöder man utbildningsanordnares möjligheter att anställa i första hand lärare, skolgångsbiträden och kuratorer.

Meningen är också att utveckla undervisningen och handledningen så att eleverna lär sig att använda och utforska olika data- och kommunikationstekniker, att förstå olika tjänsters användningsregler och sekretessinställningar och att eleven vet vem kan kontakta i skolan och hur, om man upplever något otrevligt, skrämmande eller störande i sociala medier.

- Att man lockar och utnyttjar barn på nätet är ett oroande fenomen som vi bestämt måste ta tag i. Det är vår uppgift som vuxna att erbjuda barn och unga tillräckligt med stöd och information för att de ska kunna använda sociala medier och nätet på ett tryggt sätt, säger undervisningsminister Li Andersson.

Understödet beviljas till en utbildningsanordnare för att användas för skolor och förskolegrupper i daghem inom skolornas verksamhetsområde.

Anvisningar för ansökan samt blanketter

Upplysningar:
- Aija Rinkinen, undervisningsråd, tfn 029 5330 360, [email protected]
- Tero Huttunen, utvecklingschef, tfn 0295 330 219, [email protected]
- Najat Ouakrim-Soivio, undervisningsråd, tfn 0295 330 119, [email protected]

Tillbaka till toppen