Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Över 2 miljoner till utveckling av idrott och motion för barn och unga

Undervisnings- och kulturministeriet 31.1.2013 10.08
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat totalt 2 078 000 euro till riksomfattande och regional utveckling av motion för barn och unga. Understöden beviljas ur tippningsmedel.

Genom att utveckla motion för barn och unga förverkligas regeringsprogrammets riktlinjer om att bland barn och unga främja jämlikhet i anslutning till motion och hobbymöjligheter under hela livscykeln. Huvudmålet är att öka barns och unga fysiska aktivitet enligt rekommendationerna.

De understödda projekten riktar sig till familjemotion, motion för barn under och i skolåldern, förebyggande av utslagning, åtgärder som stöder utvecklandet av motion för barn och unga samt andra projekt.

Det största understödet beviljades till Valo ry för en heltäckande, omfattande och långsiktig riksomfattande utveckling av motion för barn och unga. I helheten för barn under skolåldern finansierades ett utvecklingsprojekt inom förskolepedagogiken. I helheten för barn i skolåldern understöddes på ett mångsidigt sätt elevernas fysiska aktivitet, motion och välfärd ur olika synvinklar samt projekt inom programmet En rörlig skola. Med fanns bland annat främjande av motion i vardagen samt utvecklande webbmiljöer och klubbverksamhet.

Ett nytt inslag i gruppen för förebyggande av utslagning var ett projekt av föreningen Vammaisurheilu ja –liikunta ry (Handikappidrott och –motion), där motionsföreningsverksamheten utvecklas så att den blir mera öppen för alla handikappade och/eller barn som behöver särskilt stöd.

  • Mer om understödet för utvecklande av idrott och motion för barn och unga

Tillbaka till toppen