Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Priset per enhet för gymnasieutbildning ökas med 18 miljoner euro

Undervisnings- och kulturministeriet
7.10.2019 11.34
Pressmeddelande

Priset per enhet för gymnasieutbildning, dvs. den studerandespecifika finansieringen, stärks med 18 miljoner euro från och med nästa år. På måndagen lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om finansiering av undervisnings - och kulturverksamhet.

Anslagsökningen avses bli bestående och stärker priset per enhet för gymnasieutbildning. Detta ökar den offentliga sektorns utgifter med totalt 18 miljoner euro per år. Stärkandet av priset per enhet för gymnasier ökar statens utgifter med ca 7,5 miljoner euro och kommunernas självfinansieringsandel är ca 10,5 miljoner euro. Kommunens självfinansieringsandel för gymnasieutbildning ökar således med 1,92 euro per invånare.

Syftet med regeringspropositionen är att stärka gymnasieutbildningens kvalitet och verkställigheten av den nya gymnasielagen.

Förslaget till proposition har behandlats i delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning. Förslaget till proposition har granskats vid laggranskningsenheten vid justitieministeriets lagberedningsavdelning.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och ska behandlas i samband med budgeten. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Mer information: Kirsti Kotaniemi, regeringsråd (UKM), tfn 02953 30408

Allmänbildande utbildning
Tillbaka till toppen