Hoppa till innehåll

Nu om någonsin måste vi investera i utbildning: Barns och ungas rätt till lärande måste tryggas under alla omständigheter – vi måste se till att de mår bra och orkar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2021 13.02
Kolumn

Kansainvälistä koulutuksen päivää on vietetty YK:n yleiskokouksen päätöksellä vuodesta 2019. Sedan 2019 har man genom beslut av FN:s generalförsamling firat Internationella utbildningsdagen. I år har dagen ett särskilt viktigt budskap: utbildning är en investering i framtiden och därför en central del av återuppbyggnaden efter den globala pandemin. Nu, om någonsin, måste vi se till att det satsas på utbildning, kompetens och forskning. Lärare runtom i världen förtjänar vårt tack. De måste stödas i sitt arbete och de ska ha möjlighet att utnyttja sin kompetens på ett kreativt sätt. Högutbildade lärare är centrala för tryggandet av högklassig och jämlik undervisning även under undantagsförhållanden.

Enligt Unesco har över 90 procent av alla elever i världen varit tvungna att studera på distans i något skede under pandemin. Samtidigt har omkring hälften av världens befolkning inte tillgång till webben. Olika länders möjligheter att trygga utbildningen varierar stort. Det finns en rädsla för att den globala krisen inom lärandet fördjupas till följd av pandemin. Redan före pandemin var närmare 260 miljoner barn och unga utanför utbildningen. Över hälften av alla barn och unga i lågstadie- och högstadieåldern i världen lär sig inte grundläggande läs-, skriv- och räknefärdigheter, vare sig de är i skolan eller inte. FN:s generalsekreterare António Guterres har varnat för att krisen inom lärandet har generationsöverskridande verkningar som ytterligare förvärras av pandemin. Finland ska främja rätten till utbildning såväl i Finland som i världen. 

Här hemma får vi inte kompromissa när det gäller de mål som fastställs i läroplanen och stödet för inlärning och skolgång. Samhället ansvarar i alla situationer för ordnandet av skolarbetet för barn och unga. Pandemin får inte leda till bestående luckor i lärandet eller jämlikheten i utbildningen. Varje elev har under alla skoldagar rätt till undervisning och stöd enligt läroplanen samt en trygg lärandemiljö - även under pandemin.

Distansundervisningsperioder försätter barn och unga i en ojämlik situation och en del av dem blirefter i inlärningsresultaten. Åtgärdandet av underskottet i lärandet måste stå i centrum för att skillnaderna i inlärning och välbefinnande bland barn och unga inte ska öka till följd av epidemin och för att det inte ska uppstå några bestående spår i barns och ungas kunnande och välbefinnande. I synnerhet måste vi säkerställa förutsättningarna för att stöda lärandet och utvecklingen hos barn och unga i en svagare ställning, personer med ett främmande språk som modersmål, personer med invandrarbakgrund samt hos barn och unga som omfattas av särskilt och intensifierat stöd. Därtill måste vi stöda lärandet hos elever och studerande som under undantagsförhållandena har blivit utanför undervisningen. 

Under hela epidemins tid har vi satsat på stöd för lärandet. Under våren riktade vi tiotals miljoner euro till skolor och läroanstalter på andra stadiet för att åtgärda det underskott i lärandet som orsakades av distansundervisningen, och vi har infört en verksamhetsmodell för ett så kallat engagerande arbete i skolgemenskapen som gör det möjligt att i skolorna introducera vuxna som inte har någon undervisningsskyldighet, utan möjlighet att koncentrera sig på de ungas problem innan de blir allvarliga. Syftet med arbetet i skolgemenskapen är att stöda barn och unga samt skolornas personal i att förankra sig i skolgemenskapen, att engagera sig i skolgången, att minska frånvaron samt att förebygga och korrigera effekterna av frånvaro. 

Coronaepidemin kommer att lämna djupa spår i vårt samhälle, men genom att säkerställa att varje barns och ung persons rätt att lära sig tillgodoses under hela denna kris kan vi bidra till att minimera skadorna. På internationella utbildningsdagen tackar vi skolornas och läroanstalternas ytterst yrkeskunniga personal. Deras kompetens och hårda arbete har gjort det möjligt för lärandet att fortsätta under hela pandemin. 

Internationella utbildningsdagen firas varje år den 24 januari under ledning av FN:s utbildnings-, vetenskaps- och kulturorganisation Unesco. Den 25 januari ordnar Unesco en global konferens för att fira dagen.

Läs mer på Unescos webbplats: International Day of Education

Allmänbildande utbildning Jussi Saramo Utbildning Yrkesutbildning