Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Förhöjning av studiepenningen, försörjarförhöjningen samt läromaterialstillägget – köpkraften tryggas genom indexjusteringar

Undervisnings- och kulturministeriet
7.10.2019 11.33 | Publicerad på svenska 7.10.2019 kl. 11.43
Pressmeddelande

För att trygga studiestödets köpkraft föreslås att studiepenningen binds vid folkpensionsindex, varvid dess köpkraft framöver följer den allmänna prisutvecklingen. Därutöver föreslås en nivåförhöjning på 25 euro i studiepenningens försörjarförhöjning. Ändringarna ingår i regeringens proposition i anslutning till statens budgetproposition, där man föreslår ändringar i studiestödslagen.

Studiepenningen uppskattas stiga med ca en procent, då studiepenningens belopp binds till folkpensionsindexet som följer levnadskostnadsindexet fr.o.m. den 1 augusti 2020. Framöver kommer man enligt förslaget att årligen göra indexjusteringar i början av höstterminen. Indexjusteringen görs i studiepenningen, studiepenningens försörjarförhöjning och läromaterialstillägget.

Studiepenningens maximibelopp stiger enligt förslaget från 250,28 till 252,76 per månad. För studerande i familjer med låga inkomster stiger läromaterialstillägget enligt förslaget från 46,80 euro till 47,26 euro per månad. För att förbättra utkomsten för studerande som är vårdnadshavare för barn föreslås att studiepenningens försörjarförhöjning höjs med 25 euro per månad. Studiepenningen, som innefattar försörjarförhöjningen, är då totalt 350,28 euro i månaden från ingången av 2020, och efter indexjusteringen 353,75 euro per månad.

Möjligheten att reglera bostadstilläggets belopp i länder med låg hyresnivå föreslås bli slopad för att bidraget till studerande utomlands ska bestämmas jämlikare än nu. Slopandet av regleringen höjer bostadstillägget för knappa 300 studerande med i genomsnitt 73 euro per månad. Bostadstilläggets belopp ska vara lika stort för alla som studerar utomlands, dvs. 210 euro per månad fr.o.m. den 1 januari 2020.

Regeringen föreslår dessutom att utländska högskolors terminbegrepp och examensförfaranden beaktas i villkoren för studielånskompensation samt en ändring av bestämmelserna om frivillig återbetalning av studiepenningen och bostadstillägget på grund av en ändring i tidtabellen för verkställandet av beskattningen. Tidsfristen möjliggör att återbetalningar av stödet kan beaktas i beskattningen för det år då stödet har erhållits.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. Lagen avses huvudsakligen träda i kraft den 1 januari 2020.

Upplysningar: Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 110

Tillbaka till toppen