Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Över sju miljoner euro för anordnande av småbarnspedagogik för barn som kommit från otrygga förhållanden

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2022 12.57 | Publicerad på svenska 23.11.2022 kl. 13.45
Pressmeddelande

Undervisningsminister Li Andersson har beviljat 7,14 miljoner euro i statsunderstöd för anordnande av småbarnspedagogik för barn som kommit från otrygga förhållanden. Understödet beviljades 89 anordnare av småbarnspedagogik.

Med understödet främjas möjligheterna för barn utan hemkommun som söker eller får tillfälligt skydd, som söker internationellt skydd eller som saknar uppehållsrätt (s.k. papperslösa barn) att delta i högklassig småbarnspedagogik. Samtidigt uppmuntras kommunerna att ordna småbarnspedagogik för dessa barn. Kommunerna får inte statsandel för att ordna småbarnspedagogik för barn som saknar hemkommun.

Understödet beviljas till kommunerna för att kompensera de kostnader som uppstått under perioden 4.3–31.12.2022 för den småbarnspedagogik som ordnats för målgruppen för understödet.

- Det är särskilt viktigt att man i kommunerna erbjuder småbarnspedagogik även för barn som är i utsatt ställning. I synnerhet från Ukraina har det också kommit många barn under skolåldern till Finland, och det är bra att så många som möjligt av dem får tillgång till småbarnspedagogik av hög kvalitet. Småbarnspedagogiken bidrar till att skapa en trygg vardag och en känsla av delaktighet, uppskattning och omsorg för barnen, säger undervisningsminister Li Andersson.

Beviljade understöd

Utlysningen: Statens specialunderstöd för anordnande av småbarnspedagogik för barn som kommit från otrygga förhållanden (19.9.2022)

Mer information:

  • Tarja Kahiluoto, undervisningsråd, tfn 0295 330 386
  • Marjaana Larpa, regeringsråd, tfn 0295 330 480
     
Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning
 
Tillbaka till toppen