Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Generalsekreterare Terhi Heinilä tilldelas Piikkarit-huvudpriset för jämställdhet mellan könen inom idrott

Undervisnings- och kulturministeriet 12.11.2019 10.30
Pressmeddelande
Pääpalkittu Terhi Heinilä.
Bild: Kvinnoorganisationernas Centralförbund/Mari Waegelein

Piikkarit-priserna 2019 tilldelas personer som är förebilder för jämställdhet inom motion och idrott. Piikkarit-huvudpriset tilldelades generalsekreterare Terhi Heinilä vid Kvinnoorganisationernas Centralförbund för ett betydande arbete för att främja jämställdheten mellan könen som pågått i flera decennier. Heinilä har varit en aktiv och föredömlig aktör i synnerhet på internationella arenor.

De övriga pristagarna är världsmästaren i professionell boxning Eva Wahlström, huvudcoachen för damernas ishockeylandslag Pasi Mustonen, elitsimmaren Ari-Pekka Liukkonen och relations- och evenemangsdirektör Nita Korhonen vid Internationella Motorcykelförbundet FIM. Priserna delades ut av forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen i Helsingfors den 12 november.

Med rollmodell avses en person som med eget exempel och genom sin verksamhet på ett förtjänstfullt sätt har främjat jämställdheten mellan könen inom motion och idrott.

- Staten fortsätter sitt målmedvetna arbete för att främja jämställdheten. I vårt regeringsprogram har det skrivits in som mål att göra Finland till ett ledande land när det gäller jämställdhet, och även undervisnings- och kulturministeriet betonar jämställdhet och likabehandling i sina statsunderstöd för idrott och motion. Piikkarit-priset synliggör det goda arbete som görs på idrottsområdet, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

- De samhälleliga förändringarna inom idrott och motion syns också i årets Piikkarit-priser, och så kommer det att vara även framöver. Praxis för priset förnyas från och med 2020. I fortsättningen delar man vartannat år ut ett jämställdhetspris och vartannat år ett likabehandlingspris, säger Kosonen.

Motivering för Piikkarit-huvudpriset:

Kvinnoorganisationernas Centralförbunds generalsekreterare Terhi Heinilä är en modig och företagsam kvinna och en fantastisk förebild. Man kan ändra saker genom att ta itu med dem och påverka. Detta inger hopp för framtidens arbete. Heinilä har tidigare under sin karriär innehaft ledande uppgifter i internationella frågor vid Finlands Idrott SLU och vid den riksomfattande motions- och idrottsorganisationen Valo samt varit generalsekreterare för Internationella kvinnonätverket för idrott IWG. I dessa uppgifter har hon på många sätt främjat jämställdheten mellan könen inom motion och idrott, såväl i Finland som internationellt.

Heinilä skapade riktlinjerna för framgången för Finlands internationella idrottspolitiska jämställdhetsarbete. Samarbetet med europeiska aktörer var aktivt under hennes ledning. Som Finlands representant inverkade hon centralt på förverkligandet av Europeiska unionens första Gender Equality Action Plan under ledning av kommissionär Androulla Vassiliou. Valet av Terhi Heinilä till generalsekreterare för Kvinnoorganisationernas Centralförbund 2014 vittnar också om en stor uppskattning för henne och för hennes arbete.

Motiveringar för utmärkelsepriserna:

Eva Wahlström

Proffsboxaren Eva Wahlström är känd för många som idrottare, studerande inom konstindustri, mor och även som arrangör för sina egna matcher. För finländska kvinnor och flickor har Wahlström redan länge varit en förebild som vågat pröva sina gränser i olika roller i livet. Hennes karriär har också varit nästan som en klassisk hjältehistoria där hon har gått från svårigheter till framgång. Med henne som förebild har det varit mycket lättare för finländska kvinnor och flickor att utöva traditionellt manliga kampsporter. Det är till stor del tack vare henne som uppskattningen för dessa grenar ökat bland kvinnor och flickor. Det syns både i antalet aktiva utövare och som framgång bland idrottare.

Pasi Mustonen

Damernas ishockeylandslag skrev idrottshistoria genom att vinna det moraliska världsmästerskapet när de för första gången slog Kanada och USA i hemmamästerskapen våren 2019. Hela laget hade förtjänat att bli belönat, men den här gången valde juryn lagets huvudcoach Pasi Mustonen som pristagare. Mustonen är känd som en tränare som genom systematiskt arbete under flera år har höjt lagets nivå på ett sätt som har lett till stor framgång. Han har också modigt krävt större uppskattning och mer resurser för damishockey. Uppskattningen för lagbollspel för damer är i år högre än någonsin, också tack vare Mustonens exemplariska verksamhet.

Ari-Pekka Liukkonen

Elitsimmaren Ari-Pekka Liukkonens betydelse som främjare av jämställdheten inom könen och toleransen inom idrottslivet är utan jämförelse i Finland. Efter att han öppet berättat om sin sexuella läggning som den första kända manliga idrottaren i Finland har klimatet i den finländska idrottskulturen blivit mer tolerant. Detta har förbättrat ställningen för tusentals unga män och kvinnor inom olika sektorer i idrottsvärlden. Liukkonen är en föredömlig aktör också för att han aktivt deltar i utvecklandet av samhället genom olika förtroendeuppdrag.

Nita Korhonen

Nita Korhonen är relationsdirektör för medlemsländerna och de kontinentala förbunden och evenemangsdirektör vid Internationella Motorcykelförbundet FIM och har redan under flera årtionden arbetat framgångsrikt med den traditionellt mycket mansdominerade motorsporten. Hon är högt uppskattad ute i världen och hennes arbete för att främja kvinnors ställning inom motorsporten är imponerande. Korhonen har innehaft många uppgifter inom motorsport. Hon har visat såväl kvinnor som yngre generationer att även unga kompetenta personer kan få ansvarsfulla roller i lednings- och förvaltningsuppgifter inom idrotten, såväl nationellt som internationellt. År 2019 utnämndes Korhonen till direktör vid FIM. År efter år har hon på ett exemplariskt sätt lyft fram jämställdhets- och kvinnofrågor medan hon gjort framsteg på sin egen karriär. Hennes arbete i ledningen för FIM:s kvinnokommission har inspirerat kvinnor från hela världen att ansluta sig till kommissionen. Det senaste exemplet på Korhonens förtjänster är den första Women in Motorsport-kongressen som ordnades gemensamt av de två världsorganisationerna för motorsport i Finland hösten 2019. Evenemanget var Korhonens initiativ.

Prisets bakgrund

Sedan 1995 har undervisnings- och kulturministeriet beviljat Piikkarit-priset för främjande av jämställdhet mellan könen och pluralism inom motion och idrott. Piikkarit-priset härstammar från en rapport som publicerades 1995 av en arbetsgrupp som begrundade jämställdheten mellan könen inom motion och idrott. Priserna har årligen utdelats till projekt, sammanslutningar, evenemang eller privatpersoner som på olika sätt arbetar för jämställdhet.

Vid valet av pristagare var det centrala bedömningskriteriet åren 1995-2016 långsiktig, resultatrik och verkningsfull eller innovativ verksamhet inom idrottssektorn som främjar jämställdheten mellan könen. Åren 2017–2018 belönades jämställdhetsgärningar av aktörer inom motions- och idrottssektorn. År 2017 betonades särskilt jämställdhet i lednings- och träningsuppgifter inom motion och idrott.

Mer information: Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, UKM, tfn 02953 30054

Efter evenemanget finns fotografier på UKM:s Flickr-sida

Hanna Kosonen Idrott
Tillbaka till toppen