Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Principer för säkra evenemangsarrangemang i Finland under beredning

Undervisnings- och kulturministeriet 23.10.2020 9.52
Pressmeddelande
Yleisöä musiikkitapahtumassa.

Undervisnings- och kulturministeriet tillsätter en arbetsgrupp för att utarbeta principer för hur man ordnar coronasäkra evenemang i Finland. Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko tillsatte arbetsgruppen den 22 oktober 2020.

Arbetsgruppens uppdrag är att främja säkerheten inom evenemangsbranschen genom att samla in  bästa praxis i hemlandet och utomlands, utarbeta allmänna principer för främjande av säkerheten och göra upp en plan för hur dessa principer och bästa praxis ska förmedlas till aktörerna i branschen.

-  Evenemangsbranschen befinner sig i ett svårt läge på grund av coronan. Jag tror på att vi tillsammans kan hitta olika sätt som får kulturen och idrotten i vårt land att klara sig genom krisen. Biljettinkomsterna och att hålla publikläktarna öppna spelar en avgörande roll, och då måste vi se till att evenemangen ordnas på ett tryggt sätt. Bästa praxis och annat arbete för att främja säkerheten bör kartläggas och spridas inom hela branschen, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Ordförande för arbetsgruppen är statssekreterare Tuomo Puumala och vice ordförande överdirektör Riitta Kaivosoja vid undervisning- och kulturministeriet. 

Övriga medlemmar är musiker Paula Vesala, verkställande direktör Aki Riihilahti (Helsingin Jalkapalloklubi), verksamhetsledare Kai Amberla (Finland Festivals ry), direktör Maria Sahlstedt (Tapahtumateollisuus ry), generalsekreterare Rosa Meriläinen (Kulta rf), verkställande direktör Mikko Salonen (Finlands Olympiska kommitté rf), konsult/Promoter Jake Hannula (Warner Music Live),  direktör Pasi Pohjola (SHM), konsultative tjänstemannen Petra Tarjanne (ANM), specialistläkare Emmi Saarikivi (THL), polisinspektör Ari Järvenpää (Polisstyrelsen), enhetschef Marko Peltonen (RVF), tf ecklesiastikrådet Petri Määttä (Kyrkostyrelsen) specialsakkunnig Johanna Selkee (Kommunförbundet), direktör Tiina Kivisaari och konsultativa tjänstemannen Anne Mattero (UKM). Arbetsgruppens sekreterare är sakkunnig Tiina-Kaisa Haanpää och överinspektör Hannu Tolonen vid undervisnings- och kulturministeriet.

Arbetsgruppen kan ordna workshoppar, seminarier och andra evenemang i anslutning till sitt arbete samt höra sakkunniga. Dessutom kan arbetsgruppen använda sig av metoder för inkluderande kommunikation.

Arbetsgruppens mandatperiod är 2.11.202031.3.2021.   

Mer information:
- statssekreterare Tuomo Puumala, tfn 0295 161 002
- överdirektör Riitta Kaivosoja, tfn 0295 3 30129

Tidigare utredningar angående evenemang

Tillbaka till toppen