Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Nybörjarplatserna inom sjukskötarutbildningen ökar med 180 under nästa år

Undervisnings- och kulturministeriet 3.7.2019 11.33 | Publicerad på svenska 3.7.2019 kl. 12.08
Pressmeddelande
Sjukskötare håller patientens hand
Bild: Mostphotos

Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat att bevilja totalt ca fem miljoner euro till att öka antalet studieplatser inom sjukskötarutbildningen i studerandeurvalen 2020.

Den tidsbundna finansieringen har beviljats till 15 yrkeshögskolor på basis av behovet av arbetskraft. Finansieringen möjliggör 180 nya nybörjarplatser.

-Tillgången till kompetent arbetskraft är central för tillgången till social- och hälsovårdstjänsterna och deras kvalitet. För att trygga tjänsterna måste vi se till att det på olika håll i Finland finns tillräckligt med studernade inom branschen. Särskilt inom äldrevårdens tjänster behövs högt utbildad arbetskraft. Det finns fortfarande behov av att öka analet studieplatser, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Uppgifter: Sanna Hirsivaara, undervisningsråd (UKM), tfn  0295 3 30111
 

Yrkeshögskolor som får specialunderstöd samt det ökade antalet studieplatser (på finska)
 

Annika Saarikko Högskoleutbildning och forskning Utbildning
Tillbaka till toppen