Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Utredning:Timfördelningsförsöket i gymnasiet gynnar studeranden som väljer matematik och naturvetenskaper

Undervisnings- och kulturministeriet
2.7.2019 10.11
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet startade våren 2016 ett timfördelningsförsök i gymnasiet, där 28 gymnasier på olika håll i Finland deltog. De som omfattades av försöket var studeranden som inlett sina studier hösten 2016 och 2017. De fick välja att studera enligt försöksmodellen eller den nationella (enligt författningen som godkänts 2014) timfördelningen.

Ministeriets mellanrapport grundar sig på enkäter som riktats till studeranden, lärare, studiehandledare och rektorer.

I timfördelningsförsöket delades realämnena upp i två grupper: miljö- och naturvetenskaper samt humanistiska och samhälleliga ämnen. Den studerande borde studera minst nio kurser från bägge grupper.

På basis av responsen verkar det som om försöket särskilt gynnar en betoning på matematiska och naturvetenskapliga studier. Särskilt studeranden som är säkra på sina framtida planer upplevde timfördelningsförsöket som motiverande och inspirerande.

Den nationella timfördelningen verkar vara mer populär bland studerande vars framtid och karriärinriktning fortfarande är öppen och som vill studera en bredare skala av ämnen enligt den traditionella modellen.

I en del av gymnasierna upplever man att timfördelningen förorsakar konkurrens om de studerandes intresse mellan de olika läroämnena och man är också rädd att antalet undervisningstimmar minskar. Studiehandledarnas arbetsbörda har ökat i och med den individuella handledningen samt utvärderingen av effekten av de studerandes framtida fortsatta studier. Studiehandledningen har också tidigarelagts en aning.

Ytterligheterna mellan de olika gymnasierna i fråga om hur de studerande valde inom timfördelningsförsöket var betydande. Som minst var det under 10 procent som valde försöket, som mest alla i ett gymnasium. Så stora skillnader mellan gymnasierna tyder på att gymnasiespecifik handledning, attityder, medvetenhet eller omedvetenhet styrde de studerandes val inom de olika gymnasierna på ett betydande sätt.

I den gymnasiereform som avslutades under den förra regeringsperioden ingår inte ändringar i timfördelningen i enlighet med försöket, utan alla studeranden ska garanteras en bred allmänbildning.

Det tas inte längre in nya åldersgrupper i försöket, utan det avslutas då de som inlett sina studier 2016 och 2017 inom ramen för försöket utexamineras.


Upplysningar: undervisningsråd Heikki Blom (UKM); tfn 02953 30074

Allmänbildande utbildning Utbildning
Tillbaka till toppen