Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Pemars sanatoriums framtid utreds

MiljöministerietUndervisnings- och kulturministeriet 29.3.2019 10.03
Pressmeddelande
Pemars sanatoriums huvudingång
Pemars sanatorium, huvudingång: Bild Soile Tirilä 2008 / Museiverket - Musketti

Undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet har inlett en utredning om Pemars sanatoriums framtid. Utredningspersoner är vicehäradshövding Heikki Alanen och diplomingenjör Olavi Hiekka. Utredningspersonerna har som uppgift att komma med ett förslag om en kommersiellt livskraftig verksamhetsmodell med vilken man kunde täcka de kostnader som föranleds av objektets underhåll.

Målet med utredningsarbetet är att komma med ett förslag om hur man kunde ordna ägandet och användandet av Permars sanatorium på ett sådant sätt att objektets underhåll tryggas, de kulturhistoriska värdena bevaras samt att objektet utvecklas som en internationellt unik byggnadshelhet som representerar modern arkitektur.

I fråga om att bevara de kulturhistoriska värdena borde man i utredningen beakta byggnadshelheten, inklusive tryggandet av den omgivande miljön, byggnadernas interiör och lösöre. Målet med planeringen är att i mån av möjlighet fortsätta verksamheten i samma anda som det ursprungliga användningssyftet.

Beslutet om att inleda ett utredningsarbete fattades under ett möte mellan familje- och omsorgsminister Annika Saarikko, Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho och bostads-, energi,  miljöminister Kimmo Tiilikainen och representanter för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i slutet av januari 2019. Utredningsarbetet finansieras i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet. Utredningen görs i samarbete mellan ministerierna, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Museiverket. Utredningen ska vara färdig den 15 juni 2019.

Pemars sanatorium är Alvar Aaltos genombrottsverk och den internationellt mest kända byggnaden. Pemars sanatorium är skyddat av lagen om skyddande av byggnadsarvet. Det här skyddar ändå inte byggnadens unika lösöre. Att bevara lösöret som en del av interiören är en väsentlig del av byggnadens arkitektoniska och kulturhistoriska värde.

Pemars sanatorium är sedan 2004 uppsatt på Finlands lista över förslag till världsarv. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt upphörde med sin verksamhet i Pemars sanatorium 2015 och inledde försäljningen av objektet i juni 2018.

Mer om ämnet

Pressmeddelande 30.1.2019 (på finska): Paimion parantolan tulevaisuudesta käynnistetään selvitys

Upplysningar:

Päivi Salonen, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet, [email protected], tfn 02953 30281
Matti Vatilo, byggnadsråd, miljöministeriet, [email protected], tfn 02952 50311

Annika Saarikko Kimmo Tiilikainen Kultur Sampo Terho
Tillbaka till toppen