Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Verkningarna av lagreformen som gäller Finlands Akademi utvärderades

Undervisnings- och kulturministeriet 20.4.2012 9.54
Nyhet

Utvärderingen av vilka verkningar lagen som gäller Finlands Akademi har haft på forskningssystemet och Finlands Akademis verksamhet har färdigställts och avlåtits till riksdagen för kännedom. Lagen trädde i kraft 2010. I samband med att lagen godkändes förutsatte riksdagen att reformens verkningar utreds.

Lagen om Finlands Akademi reformerades i samband med universitetslagsreformen i syfte att klargöra verksamhetsförutsättningarna för forsknings- och högskolesystemet. Det centrala innehållet i reformen är att styrelsen sammansättning ändrades samt att akademiprofessorernas och akademiforskarnas tjänsteförhållanden med Finlands Akademi ändrades till arbetsförhållanden med det ställe där forskningen utförs. Styrelsen har, förutom utskottens ordförande, tre utomstående medlemmar. Av dessa väljs en till styrelsens ordförande. Motiveringarna för att genomföra lagändringen är bl.a. god förvaltningspraxis, reformen av universitetslagen, att garantera forskarkarriärernas kontinuitet samt att forskarna på ett bättre sätt integreras med sin forskningsenhet.

Trots de farhågor som togs upp i den breda offentliga diskussion som fördes av forskarkåren som motsatte sig lagreformen har reformen inte nämnvärt förändrat förutsättningarna för akademiprofessorernas och -forskarnas forskningsarbete. Även reformen av styrelsearbetet har visat sig vara lyckad och har inte försvagat Finlands Akademis förutsättningar att sköta forskningspolitiken på ett heltäckande sätt enligt lagberedningens målsättningar.

En internationell utvärdering av Finlands Akademis verksamhet har nyss inletts. Resultaten presenteras 2013. På basis av resultaten granskas även eventuella behov av ändringar i den lagstiftning som gäller Finlands Akademi.

Tillbaka till toppen