Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Tilläggsfinansiering till museer, orkestrar och teatrar som får statsandel samt till nationella konstinstitutioner

Undervisnings- och kulturministeriet
30.10.2020 9.59 | Publicerad på svenska 30.10.2020 kl. 12.05
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har utlyst understöd för att stöda verksamheten vid museer, orkestrar och teatrar som omfattas av statsandel samt nationella konstinstitutioner som behöver tilläggsfinansiering på grund av coronapandemin. Ansökningstiden är 30.10.2020–16.11.2020.

Understödet är avsett för att stöda verksamheten vid museer, orkestrar och teatrar som omfattas av statsandel på grund av begränsningarna i verksamheten till följd av coronapandemin. Avsikten är också att främja att verksamheten ska kunna fortsätta så flexibelt som möjligt efter att begränsningarna har upphört. 

Målet är att stöda teatrarnas och orkestrarnas förutsättningar att fortsätta det konstnärliga och andra kreativa arbetet samt museernas förutsättningar att sköta uppgifter som hänför sig till skyddet av kulturegendom, tillgången till kulturarv och konst samt experttjänster.

Det andra understödet är avsett för att stöda nationella konstinstitutioners verksamhet på grund av begränsningarna i verksamheten till följd av coronapandemin. Syftet är att säkra den fortsatta verksamheten efter undantagstillståndet på ett så flexibelt sätt som möjligt Understöd kan sökas av Finlands Nationalgalleri, Finlands Nationalopera och -balett och Finlands Nationalteater.

Målet är att de nationella konstinstitutionernas förutsättningar för konstnärligt och annat kreativt arbete ska kvarstå trots det undantagstillstånd som beror på coronapandemin.

För understöden till institutioner med statsandel kan användas totalt ca 15 miljoner euro. För understöden till de nationella konstinstitutionerna kan användas totalt ca 3,5 miljoner euro. Beviljandet av understöd förutsätter att riksdagen godkänner den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020.

Mer information

Allmänt understöd för tilläggsfinansieringsbehov till följd av coronapandemin för museer, orkestrar och teatrar som får statsandel

  • Teatrar: kulturrådet Katri Santtila tfn 0295 330 285 
  • Orkestrar: kulturrådet Mari Karikoski tfn 0295 330 209 
  • Museer: kulturrådet Päivi Salonen tfn 0295 330 281

Allmänt understöd för att stöda verksamheten vid nationella kulturinstitutioner som behöver tilläggsfinansiering på grund av coronaepidemin

  • kulturrådet Tiina Eerikäinen tfn 02953 30081 (Nationalgalleriet och Finlands nationalopera och nationalbalett)
  • kulturrådet Katri Santtila tfn 02953 30285 (Finlands Nationalteater)
     
 
Tillbaka till toppen