Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Utbildningen inom cybersäkerhetsbranschen ska utvecklas i samarbete mellan högskolorna – den informationspsykologiska forskningen ska också stärkas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2022 9.32 | Publicerad på svenska 21.12.2022 kl. 15.30
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har beviljat sammanlagt närmare fyra miljoner euro i prövningsbaserad finansiering för att utveckla utbildningen inom cybersäkerhetsbranschen och för att utöka utbudet av sådan utbildning. Avsikten är också att stärka den informationspsykologiska forskningen och undervisningen.

– Cybersäkerhet är en viktig del av den övergripande säkerheten. Finland har tidigare saknat en drivkraft för kompetens, utbildning och forskning inom cybersäkerhet. Ett omfattade nätverk av högskolor håller nu på att växa fram som på ett samordnat sätt ansvarar för utbudet av utbildningen inom branschen och utvecklingen av den, säger minister Petri Honkonen.

Nätverket för utbildningar inom cybersäkerhetsbranschen stärks

På basis av den projektansökan som gick ut i början av december finansierar ministeriet ett omfattande samarbetsprojekt som samordnas av Jyväskylä universitet och Jyväskylä yrkeshögskola. I projektet bildas ett nätverk som erbjuder högskoleutbildning inom cybersäkerhetsbranschen och utvecklar och samordnar utbildningen. Av finansieringen anvisas 2,26 miljoner euro till Jyväskylä universitet och 1,18 miljoner euro till Jyväskylä yrkeshögskola.

Projektet utökar samarbetet och förbättrar arbetsfördelningen mellan högskolorna när det gäller utbudet av forskningsbaserad utbildning i cybersäkerhet samt utvecklar och utökar de studiehelheter inom cybersäkerhetsbranschen som erbjuds examensstuderande inom olika branscher och även utbudet av sådan utbildning för andra än examensstuderande.

Avsikten är att det ska vara möjligt att delta i utbildningen från flera högskolor och att utbildningsutbudet inte ska vara överlappande. Nätverket kan utvidga och komplettera det befintliga nätverkets verksamhet och utbildningsutbud. Utbildningen kan också ordnas i samarbete med utländska högskolor.

Ökad forskning och undervisning i informationspsykologisk säkerhet

Utöver det samarbetsprojekt som nämns ovan stöder ministeriet det finländska samhällets mentala kristålighet genom att stärka kompetensen inom informationspsykologisk säkerhet. Jyväskylä universitet beviljas 450 000 euro för att stärka forskningen och undervisningen i informationspsykologisk säkerhet.

Det finns ett nära samband mellan cybersäkerhet och informationspsykologisk säkerhet. Aktörerna inom undervisning och forskning i informationspsykologisk säkerhet vid Jyväskylä universitet ska samarbeta med det nätverk som erbjuder högskoleutbildning inom cybersäkerhetsbranschen och som utvecklar och samordnar utbildningen.

Mer information:

  • Päivi Bosquet, undervisningsråd (utbildning inom cybersäkerhetsbranschen), tfn 0295 330375
  • Ulla Mäkeläinen, undervisningsråd (informationspsykologisk säkerhet), tfn 0295 330223
 
Tillbaka till toppen