Hoppa till innehåll

Utlysning av understöd för att genomföra programmen Skolan i rörelse och Studier i rörelse

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2022 12.53
Nyhet

Utvecklingsunderstöd för Skolan i rörelse och Studier i rörelse kan sökas från och med den 13 september 2022 för verksamhet i högstadier och yrkesläroanstalter på andra stadiet för tiden 1.12.2022–31.12.2023. Understöden söks från regionförvaltningsverket. Ansökningstiden går ut den 18 oktober 2022.

Syftet med utvecklingsunderstödet är att stödja stärkandet av en motionsinriktad verksamhetskultur och återhämtningen från coronapandemin i årskurs 7–9 i grundskolorna och i yrkesutbildningen på andra stadiet.

Målet är att eleverna ska röra sig tillräckligt för att hållas friska och må bra och att långa stunder av stillasittande ska avbrytas med hjälp av olika metoder.

Genom att göra motion till en del av skol- och studiedagen kan man öka elevernas och de studerandes fysiska aktivitet, främja lärande, trivseln i skolan, delaktighet och samhörighet samt förbättra arbetsron i skolorna och läroanstalterna.

Att röra på sig under skol- och studiedagen främjar också arbetsron under lektionerna, stöder elevernas emotionella och kognitiva engagemang i skolarbetet och inverkar positivt på elevernas psykiska välbefinnande, kamratrelationer och samhörighet samt stämningen i skolan.

Regionförvaltningsverken strävar efter att fatta understödsbesluten senast den 24 november 2022. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

Mer information om utlysningen.