Hoppa till innehåll

Utlysning av understöd inom programmet Finland i rörelse inleds i början av april

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2024 14.06 | Publicerad på svenska 28.3.2024 kl. 11.04
Nyhet

Finland i rörelse är ett förvaltningsövergripande program på statsrådsnivå som inletts av regeringen. Syftet med programmet är att öka motionerandet i alla åldersgrupper. Inom ramen för Finland i rörelse har undervisnings- och kulturministeriet utlyst statsunderstöd för verksamheten i programmet Skolan i rörelse, motionsrådgivningen i Move!-processen och verksamheten i programmet Studier i rörelse för läsåret 2024–2025.

Understöden för Skolan i rörelse och Move!-processen delas ut till kommunerna via regionförvaltningsverken. Understöden för Studier i rörelse delas ut till högskolorna från undervisnings- och kulturministeriet. Huvudsyftet med understöden är att stödja stärkandet och etableringen av en fysiskt aktiv verksamhetskultur i grundskolorna och högskolorna samt att utveckla motionsrådgivningen för barn och unga i grundskoleåldern.

Finansiering från Finland i rörelse kan beviljas för understöd på upp till fem miljoner euro för verksamhet inom Skolan i rörelse, två miljoner euro för motionsrådgivning inom Move!-processen och en miljon euro för verksamhet inom Studier i rörelse.

Ansökningstiden för understöden är 3.4–8.5.2024.

Senare under våren utlyser undervisnings- och kulturministeriet understöd ur programmet Finland i rörelse för försök och innovationer som ökar den fysiska aktiviteten. Senare i år utlyses dessutom statsunderstöd för utveckling av motionsrådgivningen för olika åldersgrupper (andra än barn och unga i grundskoleåldern) samt för iståndsättning och utveckling av kommunala områden för närrekreation.

Mer information om vårens utlysning och programmet Finland i rörelse ges vid ett infomöte på Teams fredagen den 5 april kl. 12.00–14.00. Anmäl dig till mötet senast den 3 april.

Program och anmälan

Mer information:

Idrott Programmet Finland i rörelse