Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Utredare ska söka lösningar på konsekvenserna av medlemsflykten från YH-studerandekårerna

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2021 8.55 | Publicerad på svenska 9.12.2021 kl. 16.55
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt pedagogie doktor, docent Tapio Varmola att utarbeta en utredning om lösningsalternativ på problemet med medlemsflykten och de ekonomiska problemen i yrkeshögskolornas studerandekårer. Utredaren ska lämna sin rapport till ministeriet före utgången av april 2022.

– Medlemsflykten från studerandekårerna hotar kårernas förmåga att klara av sina lagstadgade uppgifter. Jag tillsätter Tapio Varmola att ta fram lösningar i denna fråga, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

– Jag anser att det är viktigt att de studerande kan delta i beslutsfattandet och arbeta för välbefinnandet och gemenskapen, fortsätter ministern.

Utredaren har till uppgift att bedöma de nuvarande verksamhetsförutsättningarna för studerandekårerna vid yrkeshögskolorna i förhållande till studerandekårernas lagstadgade uppgifter. Utredaren ska föreslå lösningsalternativ för att trygga studerandekårernas förutsättningar att sköta sina uppgifter på det sätt som föreskrivs i yrkeshögskolelagen. Lösningsalternativen ska göra det möjligt för universitetens studentkårer och yrkeshögskolornas studerandekårer att sköta sina lagstadgade uppgifter på ett jämförbart sätt. Dessutom bedömer utredaren alternativens konsekvenser och genomförbarhet.

I sitt arbete ska utredaren som sakkunniga höra företrädare för Finlands studerandekårers förbund SAMOK och olika typer av studerandekårer vid yrkeshögskolorna samt företrädare för yrkeshögskolor och olika intressentgrupper.

Bakgrunden till utredningen är minskningen i studerandekårernas verksamhet

Under de senaste åren har medlemsantalen minskat, särskilt i studerandekårerna vid yrkeshögskolorna i stora städer. En orsak till detta är att de studiesociala förmånerna kan erhållas även utan medlemskap i studerandekåren. Därtill har coronapandemin försvårat studerandekårernas medlems- och medelsanskaffning på campusområden och vid evenemang. Minskningen av medlemsantalet har lett till lägre intäkter för studerandekårerna och minskad verksamhet.

Det minskande antalet medlemmar inverkar också på skötseln av studerandekårernas lagstadgade uppgifter. Enligt lagen ska studerandekårerna främja sina medlemmars sociala och samhälleliga strävanden. Studerandekårerna utser representanter till yrkeshögskolornas organ och deltar vid behov i genomförandet av uppgifter som gäller studerandehälsovården.

Grundlagsutskottet har ansett det viktigt att universitets- och yrkeshögskolestuderande har samma möjligheter att delta i beslutsfattandet vid sina läroanstalter och att tjänsterna, förmånerna och skyldigheterna inte utan grund avviker från varandra.

Mer information:

  • Utredaren Tapio Varmola, tfn 040 830 4100
  • Undervisningsrådet Maija Innola, tfn 0295 330 120
  • Undervisningsrådet Maarit Palonen, tfn 0295 330 243
 
Tillbaka till toppen