Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Ny fond stöder ungas studier i ryska språket och den ryska kulturen

Undervisnings- och kulturministeriet 18.9.2013 16.13
Nyhet

Studier i det rysta språket och den ryska kulturen får stöd genom att man grundar en ny fond som delar ut stipendier åt unga. Beslutet fattades under riksdagens jubileumsplenum 18.9.

Årets andra tilläggsbudget innehåller en donation på 10 miljoner euro för att grunda en jubileumsfond med anledning av att det gått 150 år sedan lantdagens öppnande. Fonden placeras i Stiftelsen Cultura.

Fondens årliga avkastning skall användas till att stöda finländares studier i det ryska språket och den ryska kulturen genom att bevilja stipendier till unga och genom att finansiera projekt som främjar det ryska språket och den ryska kulturen i Finland.

Man läser fortfarande förhållandevis lite ryska i skolorna. Bara ca 2 % av eleverna i den finländska grundskolan läser i något skede ryska. 2010 var det 0,6 % av eleverna i gymnasiet som läste A-ryska och 2,1 % som läste B- eller C-ryska.

Stiftelsen Cultura, som verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, inledde sin verksamhet vid ingången av 2013. Föregångaren var Institutet för Ryssland och Östeuropa.

Riksdagen firar från hösten 2013 till våren 2014 150-årsjubileum med anledning av att det gått 150 år sedan lantdagens öppnande. 1863 inleddes den regelmässiga riksdagsverksamheten, vilket främjade riksdagsreformen och Finlands självständighet.

Tillbaka till toppen