Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Stöden för nästa år till tidningar på minoritetsspråk har delats ut

Undervisnings- och kulturministeriet 28.11.2019 13.27
Pressmeddelande

Statsrådet har fattat beslut om stöd till tidningar och webbpublikationer som ges ut på ett riksomfattande minoritetsspråk samt om stöd för produktion av nyhetstjänster på svenska. Totalt delade man ut 0,5 miljoner euro.

Svensk Presstjänst Ab beviljades 365 000 euro i stöd för svenskspråkiga nyhetstjänster, tidningen Förlags Ab Sydvästkusten Åbo Underrättelser beviljades 50 000 euro för att minska publiceringskostnaderna, Lapin Kansa / Kaleva365 Oy beviljades 45 000 euro för produktion av nyhetsmaterial på nordsamiska samt för indirekta kostnader, tidningen Ny Tid beviljades 24 000 euro för utvecklandet av webbinnehåll och -nyhetsverksamhet och Understödsföreningen för Nya Östis rf beviljades 16 000 euro för att täcka distributions- och administrationskostnader.

Stöd kan beviljas för en tidning eller webbpublikation som ges ut på de nationella minoritetsspråken, dvs. på samiska, karelska eller romani eller på teckenspråk, samt för att producera nyhetstjänster på svenska. Understöd kan dessutom beviljas för producering och publicering av material på samiska eller karelska i samband med en tidning som ges ut på finska eller svenska

Upplysningar: Satu Paasilehto, regeringsråd, tfn 0295 330 240

Tillbaka till toppen