Hoppa till innehåll

Verksamheten vid Finlands Akademi är som helhet betraktat god

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2022 11.03
Pressmeddelande

En internationell helhetsutvärdering av Finlands Akademi har färdigställts. I utvärderingen konstateras det att verksamheten vid Finlands Akademi är som helhet betraktat god och beaktar de ekonomiska och funktionella ramvillkor som fastställts för den. Det kan emellertid vara nödvändigt att se över ramvillkoren för att säkerställa att Akademin bidrar med bästa möjliga resultat som en del av det finländska forsknings- och innovationssystemet. I internationellt hänseende kunde Finlands Akademi vara en starkare aktör också på andra sätt än bara genom den forskning som den finansierar och i nationellt hänseende delta aktivare i samhällsdebatten. En slutrapport om helhetsutvärderingen publicerades tisdagen den 1 mars.

Utvärderarna berömde Finlands Akademi för dess effektiva verksamhet, tvärvetenskapliga projekt och högkvalitativa skötsel av dess nya uppgifter. Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen tog emot utvärderingsrapporten och betonade att endast högklassig forskning har genomslag och öppnar dörrar för internationellt samarbete.

– Enligt den aktuella utvärderingen har Finlands Akademi lett det finländska vetenskapssamfundet på vägen mot framgång på den internationella arenan. Finlands Akademi gör ett utmärkt, oersättligt arbete, sade minister Kurvinen.

Målet för helhetsutvärderingen var att hitta metoder för att utveckla Finlands Akademis genomslag, verksamhet och strukturer. Utvärderingen innehåller rekommendationer till statsrådet, undervisnings- och kulturministeriet och Finlands Akademi som gäller Akademins framtida roll.

Enligt utvärderingen har det systemiska tänkandet i den finländska forsknings- och innovationspolitiken försvagats under det senaste årtiondet. Det nuvarande målet att höja forsknings- och utvecklingsintensiteten till 4 procent av BNP är dock ett tecken på ett nytt systemiskt tänkande och en dynamisk politik.

I rapporten rekommenderas det bland annat att statsrådet i sitt beslutsfattande om forsknings- och utvecklingssystemet ser till att Finlands Akademi kvarstår som en del av systemet. Forskningssamfundet och samhället ska känna ansvar för Akademin.

I rapporten rekommenderas det att Finlands Akademis forskningsfinansiering höjs för att stödja målet om en forsknings- och utvecklingsintensitet på 4 procent. Ökad finansiering skulle också öka andelen projekt som beviljas finansiering. Det föreslås att även Finlands Akademis forskningsfinansieringsinstrument ska utvärderas.

En väsentlig utmaning med tanke på Finlands Akademis framtid har att göra med behovet att stärka Akademin i dess viktigaste uppgift, det vill säga kvalitetsbaserad finansiering och kvalitetssäkring av forskningen. Finlands Akademis förmåga att flexibelt koppla sig till andra, såväl nationella som internationella aktörer inom forskningssystemet måste stärkas.

Den internationella helhetsutvärderingen av Finlands Akademi gjordes under 2021. För utvärderingen svarade ett konsortium under ledning av det internationella bolaget Technopolis Group i samarbete med det finländska bolaget 4Front Oy. Den föregående internationella utvärderingen av Finlands Akademi är från 2013.

Ytterligare information:

  • Erja Heikkinen, direktör, tfn 0295 330 101
  • Soili Vasikainen, vetenskapsråd, tfn 0295 330 171
  • Paavo-Petri Ahonen, undervisningsråd, tfn 0295 330 247
Antti Kurvinen Högskoleutbildning och forskning