Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Beredningen för att tillsätta en rapportör om våld mot kvinnor har inletts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2020 14.19
Nyhet

Justitieministeriet har inlett beredningen för att inrätta en funktion som rapportör om våld mot kvinnor. Beredningen utförs som tjänsteuppdrag. De viktigaste intressegruppernas synpunkter på bland annat uppgiftens innehåll och vem som ska svara för verksamheten samlas in genom ett hörande i början av november.

Bestämmelser om rapportörens uppgifter kommer att utfärdas genom lag. Enligt regeringens lagstiftningsplan ska regeringens proposition i ärendet överlämnas till riksdagen våren 2021, så att lagen ska kunna träda i kraft den 1 juli 2021.

Inrättandet av befattningen som rapportör om våld mot kvinnor är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin.

Ytterligare information:
specialsakkunnig Maija Iles, tfn 0295 150 038, (till 6.11.2020); enhetschef Corinna Tammenmaa, tfn 0295 150 181; [email protected]
 

 
Tillbaka till toppen