Hoppa till innehåll

Bolag, andelslag och föreningar får permanent möjlighet att ordna distansmöten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.45
Pressmeddelande

Aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag och föreningar kan i fortsättningen hålla sina möten och stämmor helt och hållet på distans. Dessutom underlättas och förtydligas erbjudandet och utnyttjandet av distansdeltagande vid traditionella möten. Reformen förbättrar aktieägarnas och medlemmarnas möjligheter att delta i möten och stämmor. Republikens president stadfäste lagarna i dag.

I fortsättningen har alla deltagare fulla deltaganderättigheter vid både möten som helt hålls på distans och sådana så kallade hybridmöten som hålls delvis på plats och delvis på distans. 

Bestämmelser om ordnandet av distansmöten ska finnas i bolagsordningen eller stadgarna. Beslut om ändring av bolagsordningen eller stadgarna kan fattas genom ett kvalificeradt majoritetsbeslut. Dessutom kan bolagets eller sammanslutningens styrelse fatta beslut om ett hybridmöte. Genom ett vanligt majoritetsbeslut kan det beslutas om en ändring av bolagsordningen som förpliktar till att erbjuda ett sådant alternativ för distansdeltagande som inbegriper fulla deltaganderättigheter. Alternativet för distansdeltagande i enlighet med reformen kan erbjudas redan från och med nästa vecka, om det i möteskallelsen har meddelats om möjligheten till distansdeltagande i enlighet med den nya lagen.

Dessutom kan bolaget eller andelslaget fortsättningsvis erbjuda andra sätt att delta, såsom möjlighet till förhandsröstning eller möjlighet att utöva sin yttranderätt skriftligen före eller under stämman. Också en förening kan fortsättningsvis erbjuda möjlighet till förhandsröstning. 

Dessutom kan börsbolagen under detta år besluta om den ändring av bolagsordningen som är en förutsättning för distansmöten på ett sådant sätt att endast förhandsröstning ordnas om beslutsförslaget.

Lagarna träder i kraft nästa vecka, den 11 juli.

Mer information: Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 029 515 0074, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)