Hoppa till innehåll

Bolag, andelslag och föreningar föreslås kunna ordna möten på distans även framöver

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2020 13.34
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en fortsättning på den temporära lag genom vilken bolag, andelslag och föreningar på grund av coronapandemin kan ordna möten på ett säkert sätt genom distansförbindelser och genom att deltagarna anlitar ett ombud. Undantagsarrangemangen fortsätter att gälla till utgången av juni nästa år.

- Den temporära lag som trädde i kraft i våras verkar ha fungerat bra och motsvarat behoven. Eftersom vi tyvärr inte har lyckats bli av med coronaepidemin föreslår regeringen att lagens giltighetstid förlängs för att underlätta deltagandet i och ordnandet av mötet, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Syftet med förslaget är att förlänga giltighetstiden för den nu gällande temporära lagen så att börsbolag och First North-noterade bolag kan ordna bolagsstämman helt på distans fram till utgången av juni 2021. Andelslag, föreningar och vissa finansiella företag får enligt förslaget tillåta distansdeltagande och anlitande av ombud vid sina årsmöten likaså fram till utgången av juni 2021. Det föreslås ingen förlängning av senareläggningen av tidsfristen för mötena.

Enligt förslaget ska den nya temporära lagen tillämpas på möten som ordnas före utgången av juni 2021, vilket innebär att informationen om de bestämmelser som gäller de möten som ska hållas nästa vår är ute i god tid. Varje andelslag, förening och organisation kan således bereda de ändringar av stadgarna som behövs före vårmötet 2021.

Lagen avses träda i kraft vid ingången av oktober. Den temporära regleringen gäller för närvarande till utgången av september i år.


Mer information: 
Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]
Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 0 295 150 074, [email protected]
Markus Tervonen, lagstiftningsråd, tfn 0 295 150 558, [email protected]
Pekka Pulkkinen, enhetschef, tfn 0 295 150 224, [email protected]


Statsrådets beslutsmaterial (på finska)