Hoppa till innehåll

E-postdistributionen av justitieministeriets webbnyheter upphör

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.4.2024 13.55
Nyhet

Justitieministeriet kommer inte längre att skicka webbnyheter per e-post. Distributionen av pressmeddelanden ändras inte.

Webbnyheterna kan i fortsättningen läsas på ministeriets webbplats

Ändringen har samband med att statsrådets aktualitetsmaterial i fortsättningen ska distribueras på ett enhetligare sätt.

Ytterligare information:
Anna Groth, kommunikationschef, tfn 0295 150 345, [email protected]