Hoppa till innehåll

EU vill effektivisera bekämpningen av korruption

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2023 14.15
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen föreslår ny lagstiftning för att bekämpa korruption. Målet är att modernisera och förenhetliga definitionerna och straffen för korruptionsbrott. Statsrådet sände i dag direktivförslaget till riksdagen för kännedom och förhåller sig i princip positivt till dess mål.

Kommissionens förslag syftar till att stärka och komplettera EU:s nuvarande regelverk. Det föreslagna korruptionsdirektivet ersätter rambeslutet från år 2003 om bekämpning av korruption.

Statsrådet understöder målet att bekämpa korruptionsbrott på ett effektivt sätt i hela EU. Dessa brott eller deras konsekvenser är ofta gränsöverskridande. Statsrådet fäster uppmärksamhet vid att det behövs också andra än straffrättsliga medel för att bekämpa korruption. Med tanke på lagstiftningen i Finland innehåller direktivförslaget betydande frågor som kräver noggrann bedömning och som gäller till exempel statsrådsmedlemmarnas och riksdagsledamöternas ställning, kriminaliseringar, straffskalor och påföljder. Vid förhandlingarna bör man se till att det finns nationellt handlingsutrymme.

Ytterligare information: Jussi Matikkala, enhetschef, tfn 0295 150 486, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)