Hoppa till innehåll

Garantistiftelsen är årets främjare av ekonomiskt kunnande

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2024 11.40 | Publicerad på svenska 23.4.2024 kl. 11.51
Nyhet
Talousosaaminen. Ekonomiskt kunnande.

Justitieministeriet och nätverket av aktörer inom ekonomiskt kunnande har utsett Garantistiftelsen som främjare av ekonomiskt kunnande 2023. Nordea fick hederutmärkelse.

Årets pristagare Garantistiftelsen har under sin långvariga verksamhet mångsidigt arbetat för att främja finländarnas ekonomiska kunnande, förebygga överskuldsättning och hjälpa till med att hitta lösningar i fall av överskuldsättning. Stiftelsen har arbetat på ett fördomsfritt och innovativt sätt. Stiftelsen har genomfört flera projekt för att främja ekonomiskt kunnande  (Palkka haltuun, Kestävät talouspolut, Kotouttavat taloustaidot) samt skapat ett verktyg för att följa den egna ekonomin (Penno).

Nordea fick hedersutmärkelse. Företaget har länge arbetat för att stärka det ekonomiska kunnandet och företagarfärdigheter hos personer i olika åldrar. Nordea har bland annat byggt upp workshoppar om grunderna för att hantera den egna ekonomin och varit med och producera Cashhjälte-spelet och Cashhjälte-tävlingen för skolelever, som partner stött både Vamos-projektet för ekonomiskt kunnande och Företagsby-konceptet från början samt ordnat workshoppar för att stärka invandrarnas ekonomiska färdigheter. 

Utmärkelsen delades ut för första gången. Den kan beviljas såväl organisationer som personer och projekt eller andra insatser som främjar ekonomiskt kunnande.

Vad är ekonomiskt kunnande?

Med ekonomiskt kunnande avses i detta sammanhang individers förståelse för betydelsen av ekonomiskt kunnande, så att de kan fatta bra beslut med tanke på den egna ekonomin. Ekonomiskt kunnande omfattar god ekonomi, sparande, investeringar och förebyggande av överskuldsättning.  

Nationell strategi för ekonomiskt kunnande

Visionen för den nationella strategin för ekonomiskt kunnande är att finländarna ska vara bäst i världen på ekonomikunskap före 2030. Målet kan uppnås genom konkreta och innovativa åtgärder för att främja ekonomiskt kunnande. 

Främjande av ekonomiskt kunnande och strategin för ekonomiskt kunnande

Främjare av ekonomiskt kunnande 2023 

Ytterligare information: 
Sanna Helesuo, ledande sakkunnig,  [email protected], tfn 0295 150 005 
Mette Ranta, specialsakkunnig,  [email protected], tfn 0295 150 005 0295 150 201