Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Beredningen av den tredje nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter startar

Justitieministeriet 28.2.2020 14.00
Nyhet

Arbetet med den tredje nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter inleds. Målet är att främja tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna genom noggrannare uppföljning.

De indikatorer för grundläggande och mänskliga rättigheter som utvecklas genom handlingsplanen kan i fortsättningen användas för att mera regelmässigt kunna följa upp hur rättigheterna tillgodoses och för att stödja kunskapsbaserat beslutsfattande så att rättigheterna verkställs bättre i framtiden. Den information som man får genom indikatorerna stöder också de bedömningar av konsekvenserna för grundläggande och mänskliga rättigheter som görs vid lagberedning.

Arbetet sträcker sig över hela regeringsperioden. Handlingsplanen ska godkännas genom ett principbeslut av statsrådet under år 2020. Datainsamlingen, kommunikationen, utbildningen och rapporteringen i fråga om indikatorerna ska genomföras under åren 2021-2023. 

Handlingsplanen utarbetas genom ett omfattande samarbete mellan olika ministerier och genom att höra intressegrupper. Statsrådets nätverk för grundläggande och mänskliga rättigheter som bildades den 12 februari ska styra beredningen, medan ansvaret för beredningen ligger hos den sakkunniggrupp som tillsatts den 28 februari. 

Ytterligare information:
Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50169, [email protected]
Hanna Rönty, specialsakkunnig, tfn 02951 50035, [email protected]

Statsrådets projektportal: Nationell handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter 2020-2023

Statsrådets nätverk för grundläggande och mänskliga rättigheter
 

Tillbaka till toppen