Hoppa till innehåll

Kompetens i arbetet mot hatbrott och trakasserier

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2021 9.34
Nyhet

Justitieministeriet startade den 1 april 2021 det tvååriga projektet Kompetenta (Osaavat) för att effektivisera arbetet mot hatbrott och trakasserier. Avsikten är i synnerhet att utveckla kompetensen hos yrkespersoner inom olika branscher.

I projektet utbildas bland annat poliser och myndigheter inom utbildningssektorn. Dessutom planläggs ett kompetenscenter för arbetet mot hatbrott och diskriminering och testas centrets verksamhet.

Hatretorik, hatpropaganda och hatbrott är ett samhälleligt problem trots att många åtgärder har vidtagits för att identifiera och förebygga dem. Till exempel i projekten Against Hate och Fakta mot hat som samordnas av justitieministeriet har man utvecklat datainsamling och samarbete på lokal nivå för att bekämpa hatbrott och trakasserier.

Justitieministeriets projektpartner är inrikesministeriet, diskrimineringsombudsmannens byrå och föreningen Anti-Racist Forum ry.

Projektet har fått finansiering från Europeiska kommissionens program Rights, Equality and Citizenship, och dess mandatperiod är 1.4.2021–31.3.2023. Åtgärder som ingriper i hatbrott och hatretorik ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Ytterligare information:
Milla Aaltonen, projektchef, tfn 0295 150 061, [email protected]