Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Konkursförfarandet blir snabbare från början av juli

Justitieministeriet 16.5.2019 13.21
Pressmeddelande

Konkurslagen förnyas i början av juli. Syftet med ändringarna är att göra konkursförfarandet enklare och snabbare.

Skuldutredningen vid konkurs förenklas så att det i boförteckningen räcker med att uppge de största fordringarna och en uppskattning av det totala antalet övriga fordringar. Boförvaltaren blir skyldig att på eget initiativ beakta klara fordringar, om ett stort antal borgenärer har konkursfordringar som hänför sig till samma grund eller till en grund av samma slag. Detta förbättrar i synnerhet konsumentborgenärers och små företags ställning.

Konkursförfarandet görs snabbare genom att digitalisera behandlingen och effektivisera bestämmelserna om tidsfrister. Detta ger konkursombudsmannen bättre möjligheter att övervaka iakttagandet av tidsfristerna.

Avsikten är att ikraftträdandet av reformen stadfästs vid presidentföredragningen i morgon fredag.

Ytterligare information:

Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 02951 50502, [email protected]

Tuukka Vähätalo, lagstiftningssekreterare, tfn 02951 50240, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 

Tillbaka till toppen